EN slashing
volume_up
{substantivo}

1. geral

2. esporte

slashing

3. Inglês Britânico

slashing (também: downpour, rainstorm)

Exemplos de uso para "slashing" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishDeforestation and slashing and burning, however, jeopardise this extremely important role enormously.
Wylesianie, wycinanie i wypalanie drzew w dużym stopniu zagraża tej roli.
EnglishYou cannot demand high-quality education and training while at the same time slashing the relevant budgets.
Nie można żądać wysokiej jakości oświaty i szkoleń, tnąc zarazem stosowne budżety.
EnglishAnd they started slashing away at the back of the camels, and they started galloping.
Walnęli im po zadach i wielbłądy puściły się w galop.
EnglishStopping deforestation and slashing and burning would therefore be an extremely radical contribution to combating global warming.
Zaprzestanie tych działań pozwoliłoby w radykalny sposób zwalczyć globalne ocieplenie.
EnglishEncourage enterprise by slashing red tape.
Zachęcajcie do przedsiębiorczości, przecinając czerwoną wstęgę.
EnglishWe need to be careful however, that the supermarket does not also continue slashing the prices going to our farmers.
Musimy jednak uważnie pilnować, aby supermarkety nie kontynuowały tego obcinania cen również wobec naszych rolników.
EnglishWe certainly don't support the way that many governments are risking their economies by slashing public spending.
Z pewnością nie popieramy stosowanej przez wiele rządów metody wystawiania swoich gospodarek na szwank za pomocą cięcia wydatków publicznych.
EnglishIt is unforgiveable that the UK Government is slashing spending to below the 2% base level every NATO member is meant to honour.
To niewybaczalne, że rząd brytyjski tnie wydatki do poziomu poniżej 2 % poziomu bazowego, jaki musi zapewnić każdy członek NATO.
EnglishThe EU budget is yet another instrument for slashing grassroots incomes and redistributing it to monopoly capital.
Budżet UE jest więc jeszcze jednym instrumentem służącym do obniżania dochodów obywateli i rozdzielania tych pieniędzy między właścicieli monopolistycznego kapitału.
EnglishElected representatives enforcing a slashing of living standards for workers should, at the very least, accept that their own privileges undergo the same treatment.
Wymuszając obniżenie poziomu życia pracowników, przedstawiciele pochodzący z wyboru powinni przynajmniej przyjąć, że ich własne przywileje podlegają takim samym zasadom.
EnglishI feel that representatives enforcing a slashing of living standards for workers should at the very least accept that their privileges undergo the same treatment.
Uważam, że wymuszając obniżenie poziomu życia pracowników, przedstawiciele pochodzący z wyboru powinni przynajmniej przyjąć, że ich własne przywileje podlegają takim samym zasadom.
EnglishWe know now that there are Member States that see the current dispute about reduced flexibility as preparation for the big battle, resulting in a drastic slashing of the EU budget.
Wiemy, że niektóre państwa członkowskie postrzegają aktualny spór na temat zmniejszonej elastyczności jako przygotowanie do wielkiej bitwy, skutkującej drastycznymi cięciami w budżecie UE.