EN skin
volume_up
{substantivo}

1. geral

skin (também: hide, leather, pelt)
Skin: itching, rash, abnormal or decreased skin sensation, loss of hair
Skóra: świąd, wysypka, nietypowe lub upośledzone czucie skóry, utrata włosów
Bullous eruption, dermatitis, erythematous rash, nail disorder, scaly skin
Wykwity pęcherzowe, zapalenie skóry, wysypka rumieniowa, choroby paznokci, łuskowata skóra
In case of accidental skin contact, it is recommended to wash thoroughly with water.
W przypadku kontaktu preparatu ze skórą, przemyć skórę dokładnie wodą.
skin (também: husk, pod, rind, shuck)
skin (também: crust, cuticle, pelt, rind)
I didn't mention the skin of my beloved fish, which was delicious -- and I don't like fish skin; I don't like it seared, I don't like it crispy.
Nie wspomniałem jeszcze o skórce mojej ryby. ~~~ Była pyszna, choć normalnie nie lubię skóry.
To enable the camera to better blend in with the environment, skins are available in different colors.
Dostępne są skórki (skins) w wielu opcjach kolorów, umożliwiające najlepsze dopasowanie kamery do otoczenia.
It is a description of the changes in one enzyme when you drip a chemical extracted from some red grape skin onto some cancer cells in a dish on a bench in a laboratory somewhere.
Jest to opis zmian w jednym z enzymów, gdy związkiem chemicznym ze skórki winogron nasączy się komórki rakowe w naczyniu, w jakimś laboratorium.
skin (também: wine skin, skinful)
volume_up
bukłak {m.} [antic.]

2. "on milk"

skin (também: sheepskin coat, scum)

3. "of paint, foil"

skin (também: coat, coating, covering, envelope)
NovoMix is administered subcutaneously (under the skin) by injection in the abdominal wall (tummy), or the thigh.
Preparat NovoMix podaje się we wstrzyknięciach podskórnych wykonywanych w powłoki brzuszne lub w udo.
There is a book out in the bookstore -- it's called "Symphony In Steel," and it's about the stuff that's hidden under the skin of the Disney Center.
W księgarniach dostępna jest książka pod tytułem "Symphony In Steel" mówiąca o tym, co kryje się pod powłoką Disney Center.

4. "ship, plane"

skin (também: cover, thatch)

5. TI

skin (também: theme)
skin (também: theme)

6. "cigarette paper", coloquial

skin (também: tissue, tissue paper)

Sinônimos (inglês) para "skin":

skin

Exemplos de uso para "skin" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEnbrel is administered by an injection under the skin (by subcutaneous injection).
Lek Enbrel podaje się poprzez wstrzyknięcie pod skórę (wstrzyknięcie podskórne).
EnglishCardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders
Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Rare: rash, pruritus Very rare: urticaria
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd Bardzo rzadko: pokrzywka
EnglishThe dose is given every 48 hours (every two days) as an injection under the skin.
Dawka podawana jest co 48 godzin (co dwa dni), jako wstrzyknięcie podskórne.
EnglishRarely, the skin rash can be severe and serious (Stevens Johnson syndrome).
Rzadko wysypka może być ciężka i zagrażająca życiu (zespół Stevensa - Johnsona).
EnglishViraferonPeg is given once a week as a subcutaneous injection (under the skin).
Preparat ViraferonPeg podaje się raz w tygodniu we wstrzyknięciu podskórnym.
EnglishApply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.
Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.
EnglishPeople who are not on haemodialysis will usually have injections under the skin.
U pacjentów nie poddawanych jeszcze hemodializie lek zazwyczaj podaje się podskórnie.
EnglishPeople who are not on haemodialysis will usually have injections under the skin.
U pacjentów nie wymagających jeszcze hemodializy lek zazwyczaj podaje się podskórnie.
EnglishThe objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al
Należy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.
Englishgeneralised erythroderma (inflammatory reddening and scaling of the entire skin).
występuje uogólniona erytrodermia (zaczerwienienie zapalne i łuszczenie całej skóry).
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Common: sweating increase, ecchymosis
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: nasilenie pocenia się, wybroczyny
Englishswollen and usually itching patches of skin or mucous membranes (urticaria),
obrzęknięte i zwykle swędzące wykwity na skórze lub błonach śluzowych (pokrzywka),
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Generalised skin reactions including urticaria
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Uogólnione reakcje skórne, w tym pokrzywka
EnglishAnd yet he rejected the idea that human skin pigmentation was related to the climate.
I mimo to odrzucił pomysł, że ubarwienie ludzkiej skóry jest związane z klimatem.
EnglishProtopy ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
Cienką warstwę maści Protopy należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.
EnglishFor skin carcinoma, the median time to first occurrence was significantly delayed.
Mediana czasu do pierwszego wystąpienia raka skóry była znacząco wydłużona.
EnglishUse the other hand to gently pinch the cleaned area of skin and hold it firmly.
Drugą ręką delikatnie uchwycić przetarty obszar skóry i mocno przytrzymać.
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Common: pruritus Uncommon: ecchymosis
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częste: świąd Niezbyt częste: wybroczyny