Como se fala "to sink into" em polonês

EN

"to sink into" em polonês

EN to sink into
volume_up
{verbo}

1. geral

to sink into
to sink into (também: to sink)
to sink into (também: to get stuck in)
to sink into

2. "a chair"

to sink into
volume_up
opaść na {v.} (krzesło)

3. "an armchair"

to sink into
volume_up
osunąć się {v. p. r.} (na fotel)

Exemplos de uso para "to sink into" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.
EnglishLet us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.
Niech ta wzruszająca rozmowa, którą odbyła z nami Zeng Jinyan, zapadnie w nas głęboko.
EnglishWill the country remain at peace or will it sink into another war?
Czy w kraju utrzyma się pokój czy też pogrąży się on w kolejnej wojnie?
EnglishIt would not just be the boat itself that would sink, but also the people on board.
Zatonie nie tylko łódź, ale też ludzie na jej pokładzie.
EnglishColleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.
Szanowni Posłowie! Płyniemy statkiem, w którym powstała wielka dziura, musimy się więc ratować.
EnglishDo not use this solution but empty the syringe in a sink.
Nie używać roztworu ze strzykawki, lecz opróżnić strzykawkę do zlewu.
EnglishLet these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.
Składajcie wy do uszów waszych słowa te: albowiem Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.
EnglishThe Commission President has said 'we sink or swim together'.
Przewodniczący Komisji powiedział: "toniemy lub płyniemy razem”.
EnglishDo we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
Czy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?
EnglishSo foraging acts as a sink, and the ants inside the nest act as a source.
Patrolować może każdy, ale nie każdy może sprzątać.
EnglishHowever, the state must not sink to the level of the terrorists.
Jednak państwo nie może zniżyć się do poziomu terrorystów.
Englishyea, it shall rise up wholly like the River; and it shall be troubled and sink again, like the River of Egypt.
i owszem, wzbierze wszystka jako rzeka, i porwana i zatopiona będzie jako rzeką Egipską.
EnglishBut we imagine, with our calculations, that by 2050, you might be able to sink your teeth into a Gowanus oyster.
Według naszych obliczeń około roku 2050 będzie można delektować się ostrygą z Gowanus.
EnglishThese values cannot be allowed to sink into oblivion on the pretext of stabilising our relations.
Nie można pozwolić, by pod pretekstem stabilizowania naszych stosunków wartości te zostały zapomniane.
EnglishKoko once blamed her pet kitten for ripping a sink out of the wall.
Koko oskarżyła go raz o wyrwanie zlewu ze ściany.
EnglishWhatever work you're trying to do now to benefit the world, sink into that, get a full taste of that.
Jakąkolwiek pracę próbujesz wykonać, by przynieść korzyść światu, zanurz się w niej, zasmakuj jej w pełni.
EnglishBottles made of polyethylene terephthalate, PET, will sink in seawater and not make it this far from civilization.
Butelki zrobione z politereftalanu etylenu, PET, utonęłyby i nie dotarłyby tak daleko od cywilizacji.
EnglishAlso, EU agriculture policy is working to optimise a carbon sink function of agricultural soils.
W ramach polityki rolnej UE usiłujemy także zoptymalizować funkcję gleb rolnych polegającą na pochłanianiu dwutlenku węgla.
EnglishAnd obviously, it landed in one of these flat, dark regions and it didn't sink out of sight.
(brawa) Próbnik wylądował w jednym z ciemnych obszarów i nie zniknął z pola widzenia, czyli nie wylądował w substancji płynnej.
EnglishIn the meantime, there have been financial upheavals around the world that, it seemed, would sink these measures.
Od tego czasu na całym świecie nastąpiły wstrząsy finansowe i wydawało się, że położą one kres tym działaniom.