EN shelter
volume_up
{substantivo}

shelter (também: asylum, refuge, sanctuary, lager)
This is a 370-dollar shelter that can be easily assembled.
Oto schronienie za 370 dolarów. ~~~ Proste do złożenia.
It is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
To one, nie my, powinny być odpowiedzialne za zapewnienie schronienia w regionie.
Chciałabym powiedzieć kilka słów o kwestii zapewnienia ludziom schronienia.
shelter
Secondly, we told people to go down in their basements and build a fallout shelter.
Po drugie, radziliśmy ludziom, żeby zeszli do piwnicy i zbudowali tam schron atomowy.
Or you could buy a prefabricated bomb shelter that you could simply bury in the ground.
Można też było kupić gotowy schron i po prostu zakopać go w ziemi.
(Laughter) There was some bomb shelter built, apparently in the '60s Cuban missile crisis.
(Śmiech) Powstał schron przeciwbombowy, najwidoczniej podczas kryzysu kubańskiego w latach 60-tych.
shelter (também: hiding place, hostel, sanctuary)
A large number of them are seeking refuge in the shelters; the rest of the internally displaced people are staying with relatives.
Wiele z tych osób znajduje się w schroniskach, reszta wewnętrznych przesiedleńców przebywa z bliskimi.
Odwiedziłam schroniska dla kobiet.
However, the alternative that has now been chosen, namely to place dogs in mass animal shelters, is not the solution either.
Jednak wybrane obecnie alternatywne rozwiązanie, a mianowicie umieszczanie psów w wielkich schroniskach dla zwierząt to też nie jest dobre wyjście.
shelter (também: booth, shed, hood)
shelter (também: refuge)
shelter (também: dugout, root cellar)

Sinônimos (inglês) para "shelter":

shelter

Exemplos de uso para "shelter" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe Shelter Cities programme should become operational as soon as possible.
Program "Shelter Cities” powinien zostać wdrożony tak szybko, jak to możliwe.
EnglishIt is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
To one, nie my, powinny być odpowiedzialne za zapewnienie schronienia w regionie.
EnglishSo when you hear this sound you feel like a kind of shelter, preserved from noise pollution.
Kiedy więc słyszycie ten dźwięk, czujecie się jakby osłonięci, zachowani od hałasu.
EnglishThe victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
Ofiary nie otrzymują odpowiedniej pomocy, ochrony i odszkodowań.
English(PL) Madam President, people must eat, move about and take shelter from the cold or rain.
(PL) Pani przewodnicząca! Człowiek musi jeść, przemieszczać się i schować od zimna czy deszczu.
EnglishThird Community Contribution for the Chernobyl Shelter Fund (vote)
Trzeci wkład Wspólnoty na rzecz Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu (głosowanie)
EnglishIn return, they provide free food and shelter and sometimes pay the families a monthly stipend.
W zamian oferują darmowe mieszkanie i wyżywienie, czasem wypłacają rodzinom miesięczną pensję.
EnglishThey separate the parents from the children by promising to provide food, clothing, shelter to these children.
Oddzielają dzieci od rodziców, obiecując jedzenie, ubranie, mieszkanie dla dzieci.
EnglishThe large new shelter is currently the subject of much debate.
Obecnie wiele dyskusji wywołuje nowa, wielka powłoka ochronna.
EnglishI want to address the issue of shelter.
Chciałabym powiedzieć kilka słów o kwestii zapewnienia ludziom schronienia.
EnglishWhat is the fallout shelter for the climate crisis?
Co nazwiemy takim schronem w sytuacji kryzysu klimatycznego?
EnglishThis summer's floods have left thousands of Romanian citizens without a shelter and hygiene conditions.
Powodzie tego lata pozbawiły tysiące obywateli rumuńskich dachu nad głową i odpowiednich warunków sanitarnych.
EnglishWe need biodiversity for food, shelter, medicines, clean air, water, and so on and so forth.
Potrzebujemy różnorodności biologicznej do zapewnienia żywności, schronienia, lekarstw, czystego powietrza, wody i tak dalej.
EnglishYou know, 50 meters can be a long distance if you are totally exposed, but we managed to reach the shelter.
Nie wiedziałem, że 50 metrów może się tak ciągnąć jeśli jesteś pod ostrzałem, ale wszystkim udało się schronić.
EnglishAnd also people told me that we have a lot of important primary needs to meet: food, clothing, shelter, whatever.
Ludzie mówią, że mamy wiele ważnych potrzeb pierwszego rzędu: jedzenie, ubrania, schornienie i tak dalej.
English20 years back the political slogan was, "Roti, kapada, makaan," which meant, "Food, clothing and shelter."
20 lat temu było takie polityczne hasło: "Roti, kapra, makan," co znaczyło: „jedzenie, ubranie, dach nad głową”.
EnglishIt's nearly nightfall... we were looking for shelter.
Juz prawie zmierzcha... szukałyśmy schronienia
EnglishWhat percentage lived in a house with a bomb shelter?
Ile procent mieszkało w domu ze schronem?
EnglishParticularly urgent is the need to ensure humanitarian aid to civilians and to give shelter to Libyan refugees.
Szczególnie pilna staje się konieczność zapewnienia pomocy humanitarnej cywilom oraz schronienia libijskim uchodźcom.
EnglishThese people are looking for temporary shelter.
Ci ludzie poszukują tymczasowego schronienia.