Como se fala "to secrete" em polonês

EN

"to secrete" em polonês

volume_up
secret {subst.}

EN to secrete
volume_up
{verbo}

to secrete (também: to conceal, to fledge, to hide, to put away)
volume_up
chować {v. imp.}
to secrete (também: to hide)
to secrete (também: to hide)

Exemplos de uso para "to secrete" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThose aphids secrete some sticky, sugary liquid called honeydew, and this just globs the upper parts of the plant.
Mszyce wydzielają lepki, słodki płyn, nazywany spadzią, który pokrywa górne części roślin.
EnglishRarely women taking medicines of this type for a long time have started to secrete milk and have missed periods or had irregular periods.
Rzadko kobiety stosuj ce leki tej klasy przez dłu szy czas zaczynaj wytwarza mleko, a miesi czki u nich zanikaj lub staj si nieregularne.
EnglishRarely women taking medicines of this type for a long time have started to secrete milk and have missed periods or had irregular periods.
Rzadko kobiety stosujące leki tej klasy przez dłuższy czas zaczynają wytwarzać mleko, a miesiączki u nich zanikają lub stają się nieregularne.
EnglishExogenous steroids should be administered in such circumstances, since the depressed adrenal gland may not immediately start to secrete steroids.
W tej sytuacji należy podawać egzogenne steroidy, gdyż po supresji gruczoł nadnerczowy może rozpocząć wydzielanie steroidów z opóźnieniem.
EnglishRarely women taking medicines of this type for a long time have started to secrete milk and have missed periods or had irregular periods.
omamy wzrokowe, wzrost temperatury ciał zaczerwienienie skóry oraz problemy z chodzeniem. a, Odnotowano kilka ś miertelnych przypadków w tej grupie pacjentów.
EnglishI thought to myself, why not take the individual cells out of the pancreas -- the cells that secrete insulin to cure diabetes -- and transplant these cells?
Pomyślałam sobie, czemu by nie wyjąć pojedynczych komórek z trzustki - tych, które wydzielają insulinę w celu wyleczenia cukrzycy - i przeszczepić te komórki?
EnglishStudies have shown that breast-feeding postpartum women vaccinated with live attenuated rubella vaccine may secrete the virus in breast milk and transmit it to breast-fed infants.
Badania wykazały, że u kobiet karmiących, zaszczepionych przeciw różyczce żywym, atenuowanym wirusem może wystąpić wydzielanie wirusa z mlekiem i przenoszenie na karmione dzieci.
EnglishStudies have shown that breast-feeding postpartum women vaccinated with live attenuated rubella vaccines may secrete the virus in breast milk and transmit it to breast-fed infants.
Badania wykazały, że u kobiet karmiących, zaszczepionych przeciw różyczce żywym, atenuowanym wirusem może wystąpić wydzielanie wirusa z mlekiem i przenoszenie na karmione dzieci.