Como se fala "roaring" em polonês

EN

"roaring" em polonês

volume_up
roar {subst.}

EN roaring
volume_up
{substantivo}

roaring (também: cry, howl, howling, whining)
roaring

Exemplos de uso para "roaring" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey gape upon me with their mouth, [As] a ravening and a roaring lion.
Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię.
EnglishWho stilleth the roaring of the seas, The roaring of their waves, And the tumult of the peoples.
Który utwierdzasz góry mocą swoją, siłą przepasany będąc;
EnglishIf you'd been a little more optimistic -- say, based upon the Roaring Twenties -- you'd have said this.
Właściwie w drugiej połowie dwudziestego wieku... ...wzrost był nawet wyższy niż byśmy przewidzieli...
EnglishAnd then, of course, the next year it comes roaring back.
No i oczywiście, w następnym roku malaria powraca.
EnglishHer princes in the midst of her are roaring lions; her judges are evening wolves; they leave nothing till the morrow.
Książęta jego w pośrodku jego są lwy ryczące, sędziowie jego są wilki wieczorne, które nie gryzą kości aż do poranku.
EnglishYou know, Orion facing the roaring bull.
EnglishIn this case, though, Sanchez did not pull off the transition to Lorca's gloomier poetry with its allegorical figures and roaring blood.
Ale mroczna poezja Lorki, alegoryczne figury, wzburzona krew – wszystko to pozostało poza zasięgiem reżysera.
EnglishAnd he knew their palaces, and laid waste their cities; and the land was desolate, and the fulness thereof, because of the noise of his roaring.
Poburzył też pałace ich, i miasta ich spustoszył, tak, iż i ziemia i pełność jej od głosu ryku jego spustoszała.
EnglishAh, the uproar of many peoples, that roar like the roaring of the seas; and the rushing of nations, that rush like the rushing of mighty waters!
Biada zgrai ludu wielkiego, którzy huczą jako szum morski, i zgiełkowi narodów, które szumią jako szum wód gwałtownych;!
EnglishAnd there shall be signs in sun and moon and stars; and upon the earth distress of nations, in perplexity for the roaring of the sea and the billows;
Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały;
EnglishAnd they shall roar against them in that day like the roaring of the sea: and if one look unto the land, behold, darkness [and] distress; and the light is darkened in the clouds thereof.
I zaszumi nad nim dnia onego jako szum morski.