Como se fala "ring" em polonês

EN

"ring" em polonês

volume_up
ring {subst.}
PL

"ring" em inglês

EN

EN ring
volume_up
{substantivo}

1. geral

I just wanted to return the ring, and not mention these things.
Chciałam tylko zwrócić pierścionek, i o niczym więcej nie wspominać.
If, like me, you're wearing a gold ring, it was forged in a supernova explosion.
Jeśli, jak ja, nosicie złoty pierścionek, to wiedzcie, że został on wykuty podczas wybuchu supernowej.
The perfect love life -- symbolized by the perfect necklace, the perfect diamond ring.
Idealne życie miłosne symbolizowane przez idealny naszyjnik, idealny diamentowy pierścionek.
ring (também: hoop)
A ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
Its structure contains the β -lactam ring and thiazolidine ring common to all penicillins.
Jej struktura zawiera wspólny dla wszystkich penicylin pierścień betalaktamowy i pierścień tiazolidynowy.
Holding the bottom ring, remove the entire syringe from the bottle (Figure 3) 5.
Przytrzymując dolny pierścień, wyjąć dozownik z butelki (Rysunek 3).
ring
co się stało z twoją obrączką?
Czy ona ma taką samą obrączkę... jak ty?
Professor, you twist that ring any harder, and your finger`s going to come off.
Profesorze, ściśnij obrączkę mocniej, a Twój palec odpadnie.
ring (também: cabal, caucus, clique, junta)
ring (também: wreath, coronet)

2. "of spies"

ring (também: lattice, latticework, meshwork, net)

3. "of smugglers, dealers"

ring (também: gang, crime syndicate)

4. astronomia

A ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
Its structure contains the β -lactam ring and thiazolidine ring common to all penicillins.
Jej struktura zawiera wspólny dla wszystkich penicylin pierścień betalaktamowy i pierścień tiazolidynowy.
Holding the bottom ring, remove the entire syringe from the bottle (Figure 3) 5.
Przytrzymując dolny pierścień, wyjąć dozownik z butelki (Rysunek 3).

5. esporte

ring
But you open one of the garage doors and there is a professional-size boxing ring inside.
Po otworzeniu drzwi garażu widać profesjonalny ring bokserski.
Abbott Biotechnology Deutschland GmbH Max-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden Germany
Abbott Biotechnology Deutschland GmbH Max- Planck- Ring 2 D - 65205 Wiesbaden Niemcy
Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning Germany
Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl- Zeiss- Ring 3 D- 85737 Ismaning

Exemplos de uso para "ring" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMetabolism Caspofungin undergoes spontaneous degradation to an open ring compound.
Metabolizm Kaspofungina ulega samoistnemu rozpadowi do związku z otwartym pierścieniem.
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Czy zatem moglibyśmy ustalić z Prezydium, jak można ten czas zagwarantować?
EnglishUnfortunately, none of the revenue has been ring-fenced for important investments and projects.
Niestety przychodów nie przeznaczono wyłącznie na ważne inwestycje i projekty.
EnglishProfessor, you twist that ring any harder, and your finger`s going to come off.
Profesorze, ściśnij obrączkę mocniej, a Twój palec odpadnie.
EnglishMax-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden Tel: + 49 (0) 6122 58-0 Me
us Martin Linges vei 25, D- 65205 Wiesbaden N- 1367 Snarøya Tel: + 49 (0) 6122 58- 0
EnglishYou can see the red hair, and I don't know if you can see the nose ring there.
Jest rudy i -- nie wiem, czy to widać -- ma kolczyk w nosie.
EnglishApparently, there are industries in Europe which we are ring-fencing for political reasons.
Najwyraźniej są w Europie branże, które ze względów politycznych otaczamy ekologicznym murem.
EnglishSo when you do tree ring studies of trunks that are on the mountain, some of them go back 10,000 years.
Z analizy słojów drzew z tamtej góry, wynika, że niektóre z nich mają 10 000 lat.
English[As] a ring of gold in a swine's snout, [So is] a fair woman that is without discretion.
Niewiasta piękna a głupia jest jako kolce złote w pysku u świni.
EnglishMax-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden Tel: + 49 (0) 6122 58-0
Martin Linges vei 25, D- 65205 Wiesbaden N- 1367 Snarøya Tel: + 49 (0) 6122 58- 0 Pr
EnglishYou pick dead bodies out of mass graves, and yanking out a belly button ring makes you sick?
Wyciągałaś trupy z masowych grobów, a wyrwanie pierścionka z brzucha przyprawia Cię o mdłości.
EnglishThey ring our office, they know our assistants, they ask for help, and we do that.
Obywatele dzwonią do naszych biur, znają naszych asystentów, proszą nas o pomoc, której my im udzielamy.
EnglishWell, this is, again, it's just a ring, a steel ring with steel nuts.
A to znowu coś prostego, stalowa obręcz ze stalowymi nakrętkami.
EnglishI couldn't build this with a steel ring, the way I knew.
Skontaktowałam się z NOAA i zapytałam, czy podzieliliby się swoimi danymi o tsunami.
EnglishAnd now put the lens over the galaxy, and what you'll find is that you'll see a ring, an Einstein ring.
Linie na papierze są zakrzywione. ~~~ To znakomity model soczewkowania grawitacyjnego.
EnglishDO NOT remove the grey stopper or aluminium ring around the top of the vial (see Diagram 1).
NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego kapsla nałożonego na szyjkę fiolki (patrz Rysunek 1).
EnglishSo we just have to find out who owns this belly button ring.
Więc musimy się dowiedzieć kto jest właścicielem pierścionka z pępka.
EnglishAnd I put a ring upon thy nose, and ear-rings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head.
Dałem też naczelnik na czoło twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronę ozdobną na głowę twoję;
EnglishThe best defence against contagion is the ring-fencing of our budgetary positions.
Najlepszą ochroną przeciwko rozszerzaniu się zarazy jest bezpieczne wyodrębnienie naszych pozycji budżetowych.
EnglishAnd if Richard thought I was getting in the ring with that camel, someone was smoking Bedouin high grade.
(Śmiech) upalił się chyba beduińskim ziołem. ~~~ (Śmiech) Podeszliśmy najbliżej, jak można.