Como se fala "propafenone" em polonês

EN

"propafenone" em polonês

Veja exemplos com "propafenone" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "propafenone" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Englishamiodarone, bepridil, digoxin, disopyramide, flecainide, lidocaine, mexiletine, propafenone and
amiodaronu, beprydylu, digoksyny, dizopiramidu, flekainidu, lidokainy, meksyletyny,
EnglishAntiarrthymics Amiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
Amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna
EnglishAmiodarone Bepridil Disopyramide Flecainide Lidocaine (systemic) Mexiletine Propafenone Quinidine
Amiodaron Beprydil Dizopiramid Flekainid Lidokaina (ogólnie) Meksyletyna Propafenon Chinidyna
EnglishAmiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
Amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
Te aktywne substancje to flekainid i propafenon.
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
Te substancje czynne to flekainid i propafenon.
Englishamiodarone, bepridil, encainide, flecainide, propafenone, quinidine (used to correct irregular heartbeats);
amiodaronu, beprydylu, enkainidu, flekainidu, propafenonu, chinidyny (stosowanych w leczeniu niemiarowej pracy serca);
Englishflecainide and propafenone (heart medicines)
Englishencainide, lecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, stazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
Englishencainide, flecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, estazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
EnglishConcentrations of amiodarone, flecainide or propafenone may be increased when co-administered with Invirase/ ritonavir.
Stężenie beprydylu, lidokainy (podawanej ogólnie) i chinidyny może ulec zwiększeniu w przypadku równoczesnego stosowania preparatu Invirase w skojarzeniu z rytonawirem.

Aprenda outras palavras

English
  • propafenone

Ainda mais traduções no dicionário Português-Espanhol bab.la.