Como se fala "pianist" em polonês

EN

"pianist" em polonês

EN pianist
volume_up
{substantivo}

pianist
And I was working with this young pianist and I said, "The trouble with you is you're a two-buttock player.
Kiedy pracowałem z tym młodym pianistą powiedziałem: "kłopot w tym, że grasz na dwóch pośladkach.
I'm 22, and I'm a left-handed pianist.
Mam 22 lata i jestem leworęcznym pianistą.
(Piano) You know, a gentleman was once watching a presentation I was doing, when I was working with a young pianist.
(fortepian) Wiecie, kiedyś moją prezentację obserowował pewien mężczyzna pracowałem wtedy z młodym pianistą.

Sinônimos (inglês) para "pianist":

pianist

Exemplos de uso para "pianist" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis is like shooting the pianist if you do not like the song.
To jak strzelanie do pianisty, jeżeli nie podoba wam się melodia.
EnglishConsider the memory of long temporal sequences of movements, like a pianist playing a Beethoven sonata.
Umiejętność przypomnienia sobie długiej sekwencji ruchów jak u pianisty grającego sonaty Beethovena.
EnglishAnd I'd like to thank my pianist, Monica Lee.
Chciałabym podziękować mojej pianistce Monice Lee.
EnglishIf you tell the pianist to think about how she's hitting the notes when she's playing the piece, she can't play the piece.
Jeśli powiesz pianistce, żeby myślała o tym jak uderza w klawisze kiedy gra, to nie jest już w stanie grać.
EnglishHe was dying of leukemia and he knew it, and he dedicated this concerto to his wife, Dita, who was herself a concert pianist.
Umierał na białaczkę, o czym wiedział i zadedykował ten koncert swojej żonie Dicie, która była pianistką koncertową.