EN perplexity
volume_up
{substantivo}

perplexity (também: conflict, rip, split, tear)

Exemplos de uso para "perplexity" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI must acknowledge that, although it is not typical of the Presidency to say so, I am closing it with a degree of perplexity.
Muszę przyznać, że choć to nie jest typowe dla przewodniczącego, zamykam ją z pewnym zakłopotaniem.
EnglishAnd there shall be signs in sun and moon and stars; and upon the earth distress of nations, in perplexity for the roaring of the sea and the billows;
Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały;
EnglishI particularly wished to express my perplexity and my concern about the way in which the House of European History project has so far been handled.
W szczególności chciałabym wyrazić swoje zdumienie i niepokój w związku ze sposobem, w jaki dotychczas realizowany był projekt Domu Historii Europejskiej.
EnglishThe best of them is as a brier; the most upright is [worse] than a thorn hedge: the day of thy watchmen, even thy visitation, is come; now shall be their perplexity.
Najlepszy z nich jest jako oset, najszczerszy przechodzi ciernie; dzień stróżów twoich i nawiedzenia twego przychodzi; już nastanie powikłanie ich.
EnglishFor it is a day of discomfiture, and of treading down, and of perplexity, from the Lord, Jehovah of hosts, in the valley of vision; a breaking down of the walls, and a crying to the mountains.
Albowiem to jest dzień ucisku i podeptania, i zamięszania od Pana, Pana zastępów, w dolinie widzenia, dzień burzenia murów, i wołania na góry.