Como se fala "penile" em polonês

EN

"penile" em polonês

EN penile
volume_up
{adjetivo}

1. anatomia

penile
volume_up
prąciowy {adj. m.}
penile

Sinônimos (inglês) para "penile":

penile
English

Exemplos de uso para "penile" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSquamous cell carcinoma of external genitalia: penile carcinoma, cervix carcinoma.
rak płaskonabłonkowy zewnętrznych narządów płciowych: rak prącia, rak szyjki macicy;
EnglishYou wouldn't think that way if you had a little of my penile power.
Nie myślałbyś tak gybyś miał taki wydłyżacz.
EnglishThis results in smooth muscle relaxation and inflow of blood into the penile tissues, thereby producing an erection.
Powoduje to relaksację mięśni gładkich i napływ krwi do tkanek członka, doprowadzając do erekcji.
EnglishIf priapism is not treated immediately, penile tissue damage and permanent loss of potency may result.
W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek członka i trwałej utraty potencji.
EnglishPenile erection is a haemodynamic process.
Erekcja prącia jest procesem hemodynamicznym.
EnglishErectile dysfunction is the inability to achieve or maintain a penile erection sufficient for satisfactory sexual performance.
Zaburzenie erekcji to niezdolność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia w stopniu wystarczającym do osiągnięcia satysfakcjonującego stosunku płciowego.
EnglishMaster of penile power.
EnglishThe same is applicable for the indication penile cancer; the indication is supported by reports suggesting a modest efficacy for this disease.
To samo dotyczy wskazania w leczeniu raka prącia; wskazanie to jest poparte doniesieniami sugerującymi niewielką skuteczność w tym schorzeniu.
EnglishGenital pain male Penile disorder Dyspareunia Erectile dysfunction Uterovaginal prolapse Vaginal pain Vaginitis atrophic Vulval disorder
Ból narządów płciowych u mężczyzn Dolegliwości prącia Dyspareunia Zaburzenia wzwodu prącia Wypadanie macicy i pochwy Ból pochwy Zanikowe zapalenie pochwy Dolegliwości sromu
Englishthis indication, as well as in penile cancer, several recent trials have illustrated the significance of bleomycin in these indications.
niewielkiej skuteczności klinicznej w tym wskazaniu, podobnie jak w raku prącia, w wielu ostatnio przeprowadzonych badaniach potwierdzono znaczenie bleomycyny w tych wskazaniach.