EN overlay
volume_up
{substantivo}

1. geral

overlay (também: foil)
overlay (também: setting)
overlay (também: topping)

2. TI

overlay (também: program overlay)
advanced filters to rewrite URLs will have an effect on your Site Overlay and Navigation Summary reports and may cause data to not appear.
zaawansowanych filtrów do przepisywania adresów URL wpływa na raport Nakładka witryny i może zakłócać wyświetlanie danych.

Sinônimos (inglês) para "overlay":

overlay

Exemplos de uso para "overlay" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is not necessary to overlay the contents of multiple kits to achieve the desired effect.
Nie jest konieczne nakładanie warstwami kilku zestawów w celu uzyskania pożądanego efektu.
EnglishYou can easily add or remove cameras, change settings and add overlay text to video.
W prosty sposób można dodawać lub usuwać kamery, zmieniać ustawienia, a także dodawać tekst do nagrań.
EnglishAnd thou shalt make staves for the altar, staves of acacia wood, and overlay them with brass.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
EnglishAnd thou shalt make the staves of acacia wood, and overlay them with gold.
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
EnglishExtending the coverage of EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) should be a priority.
Rozszerzenie zakresu EGNOS (europejskiego systemu wspomagania satelitarnego) powinno być działaniem priorytetowym.
EnglishAn overlay ad is a text, image, or rich media creative that usually appears over the bottom third of the content.
Reklama nakładana to reklama tekstowa, graficzna lub multimedialna wyświetlana zazwyczaj na jednej trzeciej powierzchni treści u dołu.
Englisheven three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, wherewith to overlay the walls of the houses;
To jest trzy tysiące talentów złota, złota z Ofir, i siedm tysięcy talentów srebra najczystszego na okrycie ścian gmachów;
EnglishWe overlay them.
EnglishAnd thou shalt make the horns of it upon the four corners thereof; the horns thereof shall be of one piece with it: and thou shalt overlay it with brass.
EnglishTen years ago, the European Union launched two satellite navigation programmes: Galileo and EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).
Dziesięć lat temu Unia Europejska uruchomiła dwa programy nawigacji satelitarnej: Galileo i EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego).
EnglishAnd thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof; and thou shalt make unto it a crown of gold round about.
EnglishThe European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) system must cover the entire European Union, and should be extended to northern, eastern and south-eastern Europe.
Europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS) musi objąć całą Unię Europejską, a przede wszystkim powinien zostać rozszerzony na północną, wschodnią i południowo-wschodnią Europę.
EnglishThe action plan was drawn up in a period when the global navigation satellite systems were being implemented, specifically, the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) system.
Plan działania był opracowywany w okresie, gdy trwało wdrażanie globalnych systemów nawigacji satelitarnej, a konkretnie europejskiego systemu wspomagania satelitarnego.