EN mask
volume_up
{substantivo}

1. geral

mask (também: guise, passe-partout)
Tu są buty Tuareg z północnej Afryki, jest też maska Kifwebe.
These are particularly dangerous because there is no mask on my face.
Te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie mam maski na twarzy.
During nebulisation sessions a facial mask must be avoided and only a mouthpiece should be used.
W trakcie nebulizacji nie wolno stosować maski na twarz i należy używać tylko ustnika.
mask
(DE) Mr President, Commissioner, I would be interested to know whether there are any statistics available on face masks.
(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Interesuje mnie to, czy są dostępne jakiekolwiek statystyki dotyczące maseczek.
How many masks are available in Europe, and what quantities could be produced in the event of an outbreak of this kind of disease?
Jak wieloma maseczkami dysponujemy w Europie i jak wiele można byłoby wyprodukować w razie wybuchu takiej epidemii?

2. TI

mask
Tu są buty Tuareg z północnej Afryki, jest też maska Kifwebe.
These are particularly dangerous because there is no mask on my face.
Te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie mam maski na twarzy.
During nebulisation sessions a facial mask must be avoided and only a mouthpiece should be used.
W trakcie nebulizacji nie wolno stosować maski na twarz i należy używać tylko ustnika.

3. esporte

4. teatro

mask

Sinônimos (inglês) para "mask":

mask

Sinônimos (polonês) para "maska":

maska

Exemplos de uso para "mask" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEven potential victories in football cannot mask the reality of the situation.
Nawet potencjalne zwycięstwa w piłce nożnej nie mogą zatuszować prawdziwej sytuacji.
EnglishDuring nebulisation sessions a facial mask must be avoided and only a mouthpiece should be used.
W trakcie nebulizacji nie wolno stosować maski na twarz i należy używać tylko ustnika.
EnglishBeta-blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leki blokuj ce receptory beta- adrenergiczne mog maskowa objawy hipoglikemii.
EnglishThese are particularly dangerous because there is no mask on my face.
Te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie mam maski na twarzy.
EnglishIf no safety box is available, the equipment should be supplemented with a mask and protective glasses.
Jeżeli nie jest dostępna komora, należy dodatkowo zastosować maskę i okulary ochronne.
EnglishBeta-blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia and delay recovery from hypoglycaemia.
Leki blokuj ce receptory beta- adrenergiczne mog maskowa objawy hipoglikemii i opó nia ust pienie hipoglikemii.
EnglishJust use an eye mask or shut your eyes, okay?
Załóż taką maskę na oczy, by ich nie otwierać, dobra?
EnglishSo now, students at the University of Washington that are studying these crows do so with a giant wig and a big mask.
Teraz, kiedy studenci Uniwersytetu Waszyngton badają wrony robią to używając ogromnej peruki i dużej maski.
EnglishWe are faced with an example of these 'two faces', the true one and its mask, in this case the latter.
Mamy tu przykład "dwóch twarzy”, tej prawdziwej i nałożonej na nią maski, w obecnej sytuacji raczej widzimy tę drugą twarz.
EnglishYou'll end up buying -- this is called an N95 mask.
W rezultacie kupowalibyście tzw.maski N95.
EnglishBecause through your mask, they let theirs go.
EnglishWhat mask works, what mask doesn't work.
EnglishIt is recommended to use a non-powder mask (according to the EN140FFP1 regulation), gloves, working suit and approved safety glasses.
Założyć maseczkę przeciwpyłową (zgodnie z przepisami EN140FFP1), rękawiczki, ubranie robocze oraz atestowane okulary zabezpieczające.
EnglishFive years from now, this is what I hope happens to me: I'm taken back to the boat, I'm given a gas mask: 80 parts per million hydrogen sulfide.
Englishflat tension-mask monitor
EnglishLower the mask, dear dentist, lower the mask."
"O, umiłowany dentysto, Twe gumowe palce w mych ustach... twój głos tak miękki, stłumiony... Opuść maskę, drogi dentysto, opuść maskę."
EnglishWe put a mask on it, looked at it deep down in the ground, checked it out from all sides, west, north, south, east, top and bottom.
Przyłożylismy do niego maskę, przejrzeliśmy wzdłuż i wszerz, sprawdziliśmy ze wszystkich stron, od wschodu, zachodu, północy i południa, z góry i z dołu.
EnglishAdd a suitable, small amount (1 teaspoon maximum) of sweetened food product (to mask the bitter taste) to the bowl and mix well.
Dodać odpowiednią, małą ilość (maksymalnie jedna łyżeczka do herbaty) słodkiego pokarmu (w celu zneutralizowania gorzkiego smaku) do miski i dobrze wymieszać.
EnglishAdd a suitable, small amount (1 teaspoon maximum) of sweetened food product (to mask the bitter taste) to the bowl and mix well.
3, Dodać odpowiednią, małą ilość (maksymalnie jedna łyżeczka do herbaty) słodkiego pokarmu (w celu zneutralizowania gorzkiego smaku) do miski i dobrze wymieszać.
EnglishSevoflurane may be used for maintenance anaesthesia following mask induction with sevoflurane or following induction with injectable agents.
Sewofluran można stosować w podtrzymywaniu znieczulenia po indukcji za pomocą sewofluranu podawanego przez maskę lub za pomocą leków podawanych dożylnie.