EN manifold
volume_up
{substantivo}

1. tecnologia

manifold
volume_up
zblocze zaworowe {n.} [técn.]

2. matemática

manifold
volume_up
rozmaitość {f.} (w geom. różniczkowej i topologii)

3. automotivo

manifold

Sinônimos (inglês) para "manifold":

manifold

Exemplos de uso para "manifold" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Englishwho shall not receive manifold more in this time, and in the world to come eternal life.
Aby nie wziął daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
EnglishThe implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
EnglishAnd he sent out his arrows, and scattered them; Yea, lightnings manifold, and discomfited them.
I zagrzmiał na niebie Pan, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste.
EnglishThe challenges of the coming weeks and months are manifold.
Wyzwania nadchodzących tygodni i miesięcy są wielorakie.
EnglishThe latter has made impressive progress despite manifold difficulties and should be encouraged to continue.
Ta ostatnia poczyniła imponujące postępy pomimo wielu trudności, więc należy ją zachęcić do kontynuowania tych prac.
EnglishThe fields that benefit are manifold, including biotechnology, information technologies, nanotechnology and space research.
Odbywa się to z korzyścią dla licznych dziedzin: biotechnologii, informatyki, nanotechnologii i badań kosmicznych.
EnglishThe challenges lying ahead of us are manifold.
EnglishO Jehovah, how manifold are thy works!
EnglishNevertheless in thy manifold mercies thou didst not make a full end of them, nor forsake them; for thou art a gracious and merciful God.
Ale dla litości twoich wielkich nie dałeś ich na wytracenie, aniś ich opuścił; boś ty Bóg łaskawy i miłosierny.
Englishto the intent that now unto the principalities and the powers in the heavenly [places] might be made known through the church the manifold wisdom of God,
Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
English(PL) Madam President, the European Union is a manifold collection of values, experience and historical - as well as social - diversity.
Pani przewodnicząca! Unia Europejska to zbiór wielu wartości, doświadczeń, różnorodności historycznej, ale także i współczesnej.
EnglishFor I know how manifold are your transgressions, and how mighty are your sins-ye that afflict the just, that take a bribe, and that turn aside the needy in the gate [from their right].
Bo wiem o wielkich przestępstwach waszych, i srogich grzechach waszych, że ciemiężycie sprawiedliwego, biorąc poczty, a ubogich sprawy w bramie podwracacie.