Como se fala "to make easy" em polonês

EN

"to make easy" em polonês

EN to make easy
volume_up
{verbo}

to make easy

Exemplos de uso para "to make easy" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe first and second times, it was relatively easy to make criticisms in this House.
Za pierwszym i drugim razem krytyka była w tej Izbie wyrażana dość łatwo.
EnglishIt does not make things particularly easy for small and medium-sized enterprises.
22a. Nie ułatwia on za bardzo życia małym i średnim przedsiębiorstwom.
English(ES) It is wrong to make things easy for the paramilitaries, how shameful!
(ES) Stawanie po stronie organizacji paramilitarnych jest rzeczą niewłaściwą i haniebną!
EnglishMake it easy for customers to pay you by using Google Checkout.
Ułatwisz klientom płacenie Ci należności, korzystając z usługi Google Checkout.
EnglishYou can, once you have all of those different points, you can make it easy for investors.
Możecie, kiedy macie już te różne punkty, możecie uczynić to bardzo łatwym dla inwestorów.
EnglishSo, you know they don't make it easy at Apple to get inside their phones.
Wiecie, nie jest łatwo dostać się do wnętrza telefonów Apple.
EnglishMake techniques that are easy to use and start with this to embrace patients in the team.
Narzędzia muszą być proste w użyciu, by przyciągnąć pacjentów.
EnglishSo we make it easy by organizing this monthly camp where people can get their kids immunized.
Ułatwiliśmy dostęp organizując comiesięczne obozy, podczas których można było zaszczepić dzieci.
EnglishAt the same time, it is very easy to make mistakes in this area.
Jednocześnie w tej dziedzinie bardzo łatwo o popełnienie błędów.
EnglishThere's not enough thought put into the design of it to make it easy and enjoyable to use.
Nie ma wystarczająco dużo myślenia włożonego w projekty, żeby uczynić je łatwymi i przyjemnymi w użyciu.
EnglishAnd then you make it easy and give a reason to act now by adding a kilo of lentils for each immunization.
Tu wprowadziliśmy obozy i zachętę do działania, dając kilogram fasoli przy każdym szczepieniu.
English. ~~~ Make it easy and give a kilo of lentils, you multiply immunization rate by six.
I mamy odpowiedź: łatwiejszy dostęp plus kilo fasoli zwiększają liczbę szczepień 6-krotnie.
EnglishThey also have a number of prominent security features, which make them easy to distinguish from counterfeits.
Banknoty mają też wiele łatwo rozpoznawalnych zabezpieczeń, które ułatwiają sprawdzanie autentyczności.
EnglishThat certainly did not make our life very easy.
To z pewnością nie ułatwiło nam życia.
EnglishBut we don't have to make it easy for them.
Może, ale my nie musimy im tego ułatwiać.
EnglishAnd we make it incredibly easy to volunteer.
EnglishI'll make the first one easy for you.
I róbcie to szybko. ~~~ Pierwszy jest łatwy.
EnglishIt must not be shaken as shaking the vial may cause foam and therefore may make checking reconstitution less easy.
Nie wolno jej wstrząsać, ponieważ wstrząsanie fiolki może spowodować spienienie, utrudniające skontrolowanie odtworzenia leku.
EnglishBy the way, it is not always easy to make a clear distinction: was Fukushima caused by nature or by human beings?
Przy okazji, nie zawsze łatwo jest dokonać jasnego rozróżnienia: czy za wypadkiem w Fukushimie stoją przyczyny naturalne czy ludzkie?
EnglishAnd I remembered that the old and drunken guy came one day to the lab wanting to make some easy cash and this was the guy.
Przypomniałem sobie, że starszy i pijany gość przyszedł pewnego dnia do laboratorium chcąc zarobić łatwą kasę i to był ten gość.