Como se fala "lamp" em polonês

EN

"lamp" em polonês

volume_up
lamp {subst.}
PL
PL

"lampa" em inglês

EN
EN

lamp {substantivo}

volume_up
lamp (também: light)
And a lamp that Charles designed for a church.
I lampa, którą Charles zaprojektował dla kościoła.
So the lamp is not just giving a light, it's also giving a darkness.
Lampa emituje nie tylko światło, ale i ciemność.
And every street lamp could be a free access point.
I każda lampa na ulicy będzie darmowym punktem dostępu.
PL

lampa {feminino}

volume_up
lampa
I lampa, którą Charles zaprojektował dla kościoła.
And a lamp that Charles designed for a church.
Lampa emituje nie tylko światło, ale i ciemność.
So the lamp is not just giving a light, it's also giving a darkness.
I każda lampa na ulicy będzie darmowym punktem dostępu.
And every street lamp could be a free access point.
lampa (também: światło, światłość, ognik)
Lampa emituje nie tylko światło, ale i ciemność.
So the lamp is not just giving a light, it's also giving a darkness.
Światło w tej części widma wymaga źródła światła: słońca lub lampy.
Light at this part of the spectrum requires a light source, e.g. the sun or a lamp.
Musimy używać lamp, by widzieć co robimy.
We need to shine light to see what we're doing.

Exemplos de uso para "lamp" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWhen his lamp shined upon my head, And by his light I walked through darkness;
Gdy pochodnia jego świeciła nad głową moją, a przy świetle jego przechodziłem ciemności;
EnglishThe light shall be dark in his tent, And his lamp above him shall be put out.
Światło się zaćmi w przybytku jego, i pochodnia jego nad nim zgaśnie.
EnglishLight at this part of the spectrum requires a light source, e.g. the sun or a lamp.
Światło w tej części widma wymaga źródła światła: słońca lub lampy.
EnglishWe could, for example, imagine growing a lamp, a chair, a car or maybe even a house.
Moglibyśmy, na przykład, wyobrazić sobie hodowanie lampy, krzesła, samochodu albo nawet domu.
EnglishThe light of the righteous rejoiceth; But the lamp of the wicked shall be put out.
Światłość sprawiedliwych jasna: ale pochodnia bezbożnych zgaśnie.
EnglishWhoso curseth his father or his mother, His lamp shall be put out in blackness of darkness.
Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, zgaśnie pochodnia jego w gęstych ciemnościach.
EnglishA high look, and a proud heart, [Even] the lamp of the wicked, is sin.
Wyniosłość oczu i nadętość serca, i oranie niepobożnych są grzechem.
EnglishAnd I think by the time this lamp came about, (Laughter) I had finally made peace with those dogs.
I w czasie, gdy stworzyłem tę lampę, (Śmiech) w końcu doszedłem do ładu z tymi psami.
EnglishFor there shall be no reward to the evil man; The lamp of the wicked shall be put out.
Boć nie weźmie złośnik nagrody; pochodnia niepobożnych zgaśnie.
EnglishFor thou art my lamp, O Jehovah; And Jehovah will lighten my darkness.
Tyś zaiste pochodnią moją, o Panie, a Pan oświeci ciemności moje.
EnglishCoal oil lamp -- we didn't have electricity in our farm home.
Przy lampie naftowej, gdyż nie mieliśmy elektryczności na naszej farmie.
EnglishFor the commandment is a lamp; and the law is light; And reproofs of instruction are the way of life:
(Bo przykazanie jest pochodnią, nauka światłością, a drogą żywota są karności ćwiczenia.
EnglishFor thou wilt light my lamp: Jehovah my God will lighten my darkness.
Albowiem ty lud utrapiony wybawisz, a oczy wyniosłe poniżysz.
EnglishThy word is a lamp unto my feet, And light unto my path.
Słowo twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieszce mojej.
EnglishBut there's always this illusion that if you buy this lamp, you will live in a world without cords.
Ale zazwyczaj wierzy się w tą iluzję, że jeśli kupi się tą lampę, będzie się żyło w świecie bez kabli.
EnglishAnd he said unto them, Is the lamp brought to be put under the bushel, or under the bed, [and] not to be put on the stand?
Nadto mówił im: Izali przynoszą świecę, aby wstawiona była pod korzec albo pod łoże?
Englishit's sort of a plastic rice lamp; it's very friendly.
To rodzaj lampy z plastikowego ryżu - jest bardzo przyjazna.
EnglishThe lamp of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Oko twoje jestci świecą ciała twego; jeźliby tedy oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje jasne będzie;
EnglishWhen you read, the desk lamp would get brighter.
Kiedy czytałeś, lampka na stole świeciła jaśniej.
EnglishNeither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.
Ani zapalają świecy, i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik, i świeci wszystkim, którzy są w domu.