EN

kidney stones {plural}

volume_up

Exemplos de uso para "kidney stones" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishThere have been reports of inflammation of the kidneys and kidney stones.
Odnotowano przypadki występowania zapalenia nerek i kamieni nerkowych.
EnglishKidney stones have occurred in patients treated with Zonegran.
Opisywano występowanie kamieni nerkowych u pacjentów leczonych preparatem Zonegran.
EnglishYou should tell your doctor if you suffer from kidney stones or have a history of kidney stones.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent ma lub miał kamienie nerkowe.
EnglishKidney stones have been reported in patients taking REYATAZ.
U pacjentów przyjmujących lek REYATAZ występują kamienie nerkowe.
EnglishAnd you know also about lithotripsy -- breaking kidney stones.
Wiecie także o litotrypsji - rozbijaniu kamieni nerkowych.
EnglishPreotact should be used with caution if you suffer from kidney stones or have had kidney stones.
Badania krwi lub moczu muszą być wykonane w 1., 3. i w 6. miesiącu po rozpoczęciu leczenia lekiem Preotact.
Englishcystine kidney stones
EnglishTo avoid the risk of developing kidney stones, patients should drink plenty of liquids (at least 1.5 litres every day for adults).
W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia kamicy moczowej pacjenci powinni przyjmować duże ilości płynów (osoby dorosłe co najmniej 1, 5 litra na dobę).
EnglishIf you develop signs or symptoms of kidney stones (pain in your side, blood in your urine, pain when you urinate), please inform your doctor immediately.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe kamicy nerkowej (ból w boku, krew w moczu, ból w czasie oddawania moczu), należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego.
EnglishIn adolescents and children, the possible benefit of treatment with Crixivan should be weighed up against the increased risk of developing nephrolithiasis (kidney stones).
U młodzieży i dzieci należy szczególnie ostrożnie określić korzyści z leczenia preparatem Crixivan w związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia kamicy moczowej (kamieni nerkowych).

Sinônimos (inglês) para "kidney stone":

kidney stone

Traduções parecidas para kidney stones em Polonês

stones substantivo
Polish
kidney substantivo
kidney bean substantivo
kidney failure substantivo
kidney cortex substantivo
kidney medulla substantivo
kidney pain substantivo
gall stones substantivo