Como se fala "kidney failure" em polonês

EN

"kidney failure" em polonês

EN

kidney failure {substantivo}

volume_up
kidney failure, blood or crystals in the urine (see Section 2:
niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „ Kiedy zachować szczególną
kidney failure, high blood pressure, diabetes
niewydolność nerek, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca
osłabienie czynności nerek, niewydolność nerek

Exemplos de uso para "kidney failure" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishIn most cases, kidney impairment and kidney failure were reversible.
W większości przypadków zaburzenia czynności nerek i ich niewydolność były przemijające.
EnglishIn patients with long-term kidney failure, a cause of their anaemia can be a lack of erythropoietin.
długotrwałą niewydolnością nerek, przyczyną anemii może być brak erytropoetyny.
Englishbecause dehydration may increase the risk of kidney failure.
płynów, ponieważ odwodnienie może zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.
EnglishIn some of these patients, this led to more severe kidney problems including kidney failure.
U niektórych pacjentów prowadziły one do cięższych schorzeń nerek, w tym niewydolności nerek.
EnglishLower doses may be necessary for children with kidney failure aged 10 years or below.
Niższe dawki mogą okazać się konieczne u dzieci w wieku 10 lat lub młodszych z niewydolnością nerek.
Englishif you have a severe kidney disease (severe renal failure with creatinine clearance below
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolnośc nerek z klirensem kreatyniny
Englishkidney failure, blood or crystals in the urine (see Section 2:
niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „ Kiedy zachować szczególną
Englishif you suffer from heart failure, decreased kidney function or other diseases where retention of
jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub inne choroby,
Englishacute kidney failure, abnormal kidney function, vaginal secretion due to a fungal infection (vaginal
ostra niewydolność nerek, zaburzenia funkcji nerek, upławy w wyniku zakażenia grzybiczego
Englishif you have a severe kidney disease (severe renal failure with creatinine clearance below 10
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolnośc nerek z klirensem kreatyniny
EnglishIn patients with long-term kidney failure, the main cause of their anaemia is a lack of natural erythropoietin.
Hormon zwany erytropoetyną pobudza wytwarzanie czerwonych krwinek w szpiku kostnym.
EnglishMicafungin may cause kidney problems, renal failure, and abnormal renal function test.
Mykafungina może powodować choroby nerek, niewydolność nerek i nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek.
EnglishNespo is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children.
Nespo jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej tl
EnglishNespo is used to treat symptomatic anaemia that is associated with chronic renal failure (kidney failure) in adults and children.
do Nespo jest stosowany w leczeniu objawowej niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej
Englishkidney failure, high blood pressure, diabetes
niewydolność nerek, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca
EnglishTrizivir should not be taken by patients who have problems with their liver or who have kidney failure.
Preparatu Trizivir nie należy podawać pacjentom, u których stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub niewydolność nerek.
Englishpoor kidney function, kidney failure
osłabienie czynności nerek, niewydolność nerek
Englishkidney problems; acute kidney failure
EnglishI went through about 16 surgeries, and it seemed impossible to do that when I was in kidney failure when I was 10.
Przeszedłem 16 operacji, i wyglądało na to, że nie da się nic zrobić, po tym jak moje nerki odmówiły posłuszeństwa, kiedy miałem 10 lat.
Englishlevels of blood platelets, kidney failure,

Sinônimos (inglês) para "kidney failure":

kidney failure

Traduções parecidas para kidney failure em Polonês

kidney substantivo
failure substantivo
heart failure substantivo
kidney bean substantivo
crop failure substantivo
engine failure substantivo
fear of failure substantivo
chronic renal failure substantivo
kidney cortex substantivo
kidney medulla substantivo
kidney pain substantivo
to end in failure verbo