Como se fala "kidney" em polonês

EN

"kidney" em polonês

PL
EN

kidney {substantivo}

volume_up
1. anatomia
Mięsień Skóra i tłuszcz Wątroba Nerka
Scarring in the kidney that may reduce kidney function has been reported.
Zgłaszano przypadki bliznowacenia nerek, które mogą upośledzać czynność nerek.
If you have kidney problems and are taking medicines that affect the kidney.
Jeśli pacjent ma problemy z nerkami i stosuje leki, które wpływają na nerki.
2. gastronomia

Exemplos de uso para "kidney" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMore than 60 000 patients are waiting for a heart, liver, lung or kidney transplant.
Ponad 60 000 pacjentów oczekuje na przeszczep serca, wątroby, płuc lub nerek.
EnglishYour doctor may need to reduce your dose of Zeffix if you have kidney problems.
Lekarz może zmniejszyć dawkę leku Zeffix w przypadku problemów z nerkami.
EnglishHe/ she may find it necessary to adjust your dose due to a reduced kidney function.
Konieczne może okazać się dostosowanie dawki do zaburzonej czynności nerek.
EnglishScarring in the kidney that may reduce kidney function has been reported.
Zgłaszano przypadki bliznowacenia nerek, które mogą upośledzać czynność nerek.
EnglishPatients who have severe kidney damage may have a weaker response to treatment.
U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić słabsza reakcja na lek.
Englishif you have severe medic al conditions that leave you very weak, including severe kidney
jeśli występują ciężkie choroby osłabiające organizm, w tym ciężkie choroby nerek.
Englishnot recommended if you have severe kidney disease or you are on dialysis.
stosowania leku BYETTA u osób z ciężką chorobą nerek i u osób poddawanych dializie.
EnglishPatients with severe kidney disease cannot eliminate phosphate from their bodies.
Pacjenci z ciężkimi chorobami nerek nie mogą wyeliminować fosforanów ze swojego organizmu.
EnglishTachoSil was more effective than stitching in the kidney surgery patients.
Gąbki TachoSil były bardziej skuteczne niż szwy u pacjentów poddanych operacji nerek.
EnglishThe tablets may need to be taken less frequently in patients with kidney disease.
Pacjenci z chorobami nerek mogą wymagać przyjmowania tabletek w większych odstępach czasu.
Englishif you have kidney problems (including back pain with or without blood in your urine);
schorzeniach nerek (w tym o bólu pleców z obecnością lub bez obecności krwi w moczu);
EnglishIn kidney transplant, the starting dose is 0.20 to 0.30 mg per kilogram body weight.
W przeszczepach nerek dawka początkowa wynosi 0, 20 do 0, 30 mg na kilogram masy ciała.
EnglishIf you have mild kidney problems, the dose of Angiox may need to be reduced.
Jeżeli występują łagodne problemy z nerkami, dawka leku Angiox może zostać zmniejszona.
Englishhave severe medic al conditions that leave you very weak, including severe kidney disease.
jeśli występują ciężkie choroby osłabiające organizm, w tym ciężkie choroby nerek.
EnglishThese antibodies are thought to be linked to the development of lupus kidney disease.
Uważa się, że przeciwciała te związane są z rozwojem choroby nerek w przebiegu tocznia.
EnglishThere is little experience with BYETTA in patients with kidney problems.
doświadczenie ze stosowaniem leku BYETTA u osób z chorobami nerek jest małe.
EnglishProbenecid tablets are given to minimise the potential for kidney damage.
Tabletki probenecydu podaje się w celu obniżenia ryzyka uszkodzenia nerek.
EnglishAtripla is not recommended if you have moderate to severe kidney disease.
Lek Atripla nie jest zalecany pacjentom z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.
EnglishTORISEL is used as an initial treatment for advanced cancer of the kidney.
TORISEL stosowany jest w leczeniu początkowym zaawansowanego raka nerek.
Englishif you have decreased kidney or liver function, since AMMONAPS is eliminated from the body
jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, ponieważ AMMONAPS