Como se fala "hierarchical" em polonês

EN

"hierarchical" em polonês

EN hierarchical
volume_up
{adjetivo}

hierarchical
hierarchiczny system plików
It's a top down hierarchical structure where people wait for government agents to come and this is not effective.
To odgórna, hierarchiczna struktura, gdzie ludzie czekają na przyjazd urzędników. ~~~ To nieskuteczne.

Sinônimos (inglês) para "hierarchical":

hierarchical
hierarch

Exemplos de uso para "hierarchical" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishChromosomal aberrations were categorized according to Döhner's hierarchical model.
Aberracje chromosomowe zostały sklasyfikowane według modelu hierarchicznego Döhner’ a.
EnglishOf course, female dogs, bitches, on the other hand, have several bitch amendments to male hierarchical rule.
Oczywiście także suki... One wprowadziły kilka poprawek do psich praw hierarchii.
EnglishIt's a top down hierarchical structure where people wait for government agents to come and this is not effective.
To odgórna, hierarchiczna struktura, gdzie ludzie czekają na przyjazd urzędników. ~~~ To nieskuteczne.
EnglishThe first science of cosmology that was anything like science was Aristotelian science, and that was hierarchical.
Pierwsze teorie kosmologiczne, które można by uznać za naukę były nauką arystotelejską, uporządkowaną hierarchicznie.
EnglishYou would be very hierarchical.
EnglishIt lacks a rigid, hierarchical structure and so can only be combated with an extraordinary intelligence effort.
Terroryzm międzynarodowy nie ma sztywnej struktury hierarchicznej, dlatego też można z nim walczyć jedynie poprzez nadzwyczajne działania wywiadowcze.
EnglishOne example of the general climb-down is the undermining of the hierarchical structure whereby recycling must precede energy recovery.
Jednym z przykładów ogólnego cofania się, jest podważenie struktury hierarchicznej, zgodnie z którą recykling musi poprzedzać odzyskiwanie energii.
EnglishYou would think that two nations that are quite close to each other, the Hebrews and the Arabs, could cohabit, but not under the conditions of a hierarchical system.
Zdawałoby się, że dwa bliskie sobie narody - hebrajski i arabski - mogą żyć w kohabitacji, ale nie na warunkach układu hierarchicznego.
EnglishWe were trying to do everything to avoid hierarchical thinking, but actually we have cross-fertilisation between those two systems of human rights protection.
Próbujemy dokładać wszelkich starań, aby uniknąć myślenia hierarchicznego, ale de facto oba te systemy ochrony praw człowieka wzajemnie się przenikają.
EnglishI think, however, that what we have achieved after those 10 years can mean complementarity of the two systems, so perhaps we should depart from such hierarchical thinking.
Myślę jednak, że to co udało się osiągnąć po tych dziesięciu latach może oznaczać komplementarność obu tych systemów, odejdźmy więc może od tak hierarchicznego myślenia.