EN hidden
volume_up
{adjetivo}

volume_up
ukryty {adj. m.}
As it is, however, online gambling is a hidden problem and it is a problem that is growing.
Jednak obecnie gry hazardowe on-line stanowią ukryty problem, który na dodatek narasta.
One of my driving passions is this idea of exploring nature, and trying to find hidden data within nature.
Wydaje mi się, że wszędzie dookoła istnieje ukryty potencjał.
It's like a looking glass into a hidden world.
Jest jak okno na ukryty świat.
hidden (também: covert, inward, uptight, veiled)
volume_up
skryty {adj. m.}
Or as a hidden untimely birth I had not been, As infants that never saw light.
Albo czemum się nie stał jako martwy płód skryty?
hidden (também: concealed)
volume_up
utajony {adj. m.}
hidden (também: surreptitious, concealed)
volume_up
schowany {adj. m.}

Sinônimos (inglês) para "hidden":

hidden

Exemplos de uso para "hidden" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishInstead of famine, hidden until it is too late, we detect it, and we respond.
Zamiast głodu, ukrytego dopóki jest już za późno, wykrywamy go i reagujemy.
EnglishIt's all hidden in this code, and it's starting to be understood at breakneck pace.
Wszystko to jest ukryte w kodzie i coraz szybciej zaczyna być rozumiane.
EnglishAny hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
Wszelkie ukryte plany mogą te relacje zaburzyć, jeśli nie zniszczyć.
EnglishHidden underneath all this celebration, however, is a much less pleasant reality.
Za wszystkimi tymi wyrazami radości kryje się wszakże znacznie mniej przyjemna rzeczywistość.
EnglishThere's a wonderful book called Stuff: The Hidden Life of Everyday Objects.
Jest świetna książka pod tytułem "Rzeczy: sekretne życie przedmiotów codziennego użytku".
EnglishHidden river, interconnected with the mysticism from Gibraltar to India.
Ukryta rzeka, połączona mistycyzmem od Gibraltaru po Indie. ~~~ od Gibraltaru po Indie.
EnglishWhat we do not know is who else was hit and keeps the thrash hidden.
To, czego jeszcze nie wiemy, to w kogo jeszcze kryzys uderzył i ukrywa gruzy.
EnglishIn this case, supposedly, these messages are hidden in electronic phenomena.
W tym przypadku, przekazy z zaświatów kryją się ponoć w elektronice.
EnglishSome of you also mentioned the 'hidden work' that is being done by women on farms.
Niektórzy z państwa już wspominali o ukrytej pracy, wykonywanej przez kobiety w gospodarstwach.
EnglishThy take crafty counsel against thy people, And consult together against thy hidden ones.
Bo się oto nieprzyjaciele twoi burzą, a ci, którzy cię w nienawiści mają, podnoszą głowę.
EnglishMarked hypercalcaemia may be evidence of hidden hyperparathyroidism.
Znaczna hiperkalcemia może być dowodem utajonej nadczynności przytarczyc.
EnglishMarked hypercalcaemia may be evidence of hidden hyperparathyroidism.
Znaczna hiperkalcemia może być objawem utajonej nadczynności przytarczyc.
EnglishAnd one day I was exploring this cul-de-sac hidden away a few streets away.
Pewnego dnia odkrywałem ślepą ulicę, ukrytą kilka przecznic dalej.
EnglishAnd it was told Joshua, saying, The five kings are found, hidden in the cave at Makkedah.
I dano znać Jozuemu, mówiąc: Znaleziono pięć królów, którzy się pokryli w jaskini w Maceda.
EnglishMarked hypercalcaemia may be evidence of hidden hyperparathyroidism.
Znaczna hiperkalcemia może być oznaką ukrytej nadczynności przytarczyc.
EnglishAnd in this way I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
W ten oto sposób udało mi się znaleźć Noor, ukryte światło Afganistanu.
EnglishI have showed thee new things from this time, even hidden things, which thou hast not known.
Teraz już ogłaszam nowe i tajemne rzeczy, i o którycheś nie wiedział.
EnglishAnd I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
Inny przykład - Egipt, ukrywany, wspaniały sukces zdrowia publicznego.
EnglishMarked hypercalcemia may be evidence of hidden hyperparathyroidism.
Znaczna hiperkalcemia może być dowodem występowania bezobjawowej nadczynnością przytarczyc.
EnglishBut precisely in the scientific community it has long been hidden.
Jednak właśnie w społeczności naukowej problem ten był długo ukrywany.