Como se fala "heated up" em polonês

EN

"heated up" em polonês

PL

EN heated up
volume_up
{adjetivo}

heated up
volume_up
zgrzany {adj. m.}

Sinônimos (inglês) para "heated up":

heated up

Traduções parecidas para heated up em Polonês

heated adjetivo
Polish
to heat verbo
heat substantivo
to be up to verbo
up adjetivo
up advérbio
Polish
up preposição
to up verbo

Exemplos de uso para "heated up" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI mixed them up, heated them, cooled them down, and I got 50 billion little smiley faces floating around in a single drop of water.
Zmieszałem, podgrzałem, schłodziłem i powstało 50 miliardów uśmieszków, wypełniających kroplę wody.
EnglishThe ocean heated up as it does sometimes, and the hot spot formed and stalled right over the Phoenix Islands for six months.
Ocean nagrzał się tak, jak to się czasem dzieje, a gorące miejsca uformowały się i zostały w takim stanie na Wyspach Phoenix przez sześć miesięcy.
EnglishSome aspects of this report have stirred up heated debates in numerous European Union Member States, especially those relating to biometric identification.
Niektóre aspekty tego sprawozdania wzbudziły gorące dyskusje w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza na temat identyfikacji biometrycznej.