Como se fala "to heat up" em polonês

EN

"to heat up" em polonês

EN to heat up
volume_up
{verbo}

1. geral

to heat up (também: to heat, to warm up, to warm, to keep warm)
volume_up
grzać {v. imp.}
to heat up (também: to heat, to warm up, to warm)
volume_up
nagrzewać {v. imp.}
to heat up (também: to heat, to warm up, to warm, to preheat)
to heat up
to heat up
to heat up (também: to warm up, to warm)
to heat up (também: to reheat)
to heat up
to heat up (também: to heat, to warm up)
to heat up (também: to heat, to warm up)
volume_up
dogrzewać {v. imp.}

2. "(some) more"

to heat up
volume_up
dogrzać {v.p.} (dodatkową ilość)
to heat up
volume_up
dogrzewać {v. imp.} (dodatkową ilość)

Traduções parecidas para to heat up em Polonês

heat substantivo
to heat verbo
to be up to verbo
up adjetivo
up advérbio
Polish
up preposição
to up verbo

Exemplos de uso para "to heat up" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.
EnglishYou heat it up; you beat it with high pressures; you use chemicals.
Podgrzewasz, uderzasz pod wysokim ciśnieniem, używasz chemikaliów.
EnglishAnd then when the air comes back after it's been cooled it picks up that heat again.
A gdy powraca po schłodzeniu, znowu pobiera ciepło.
EnglishWe're trying to heat up the space that we're in, and all that is trying to get out through the window.
Próbujemy ogrzać pomieszczenia, ale ciepło ucieka przez okna.
EnglishYou put a bit of black plastic on the side of a building, it'll heat up, and you'll get passive airflow.
Ścianę budynku okłada się czarnym plastikiem, Plastik nagrzewa się pasywnie, powodując ruch powietrza.
EnglishYou turn up the heat, you start making or breaking chemical bonds in the sugar, forming a brownish caramel, right?
Zwiększasz ciepło, zaczynasz tworzyć lub rozrywać wiązania w cukrze zmieniając go w brązowawy karmel, prawda?
EnglishOur job is to turn up the heat.
Naszym zadaniem jest więc podwyższyć temperaturę.
EnglishBut as you heat it up, it'll melt into a pool of water, and you would be able to see that, actually, it was just made of H20, water.
Kiedy jednak go podgrzejecie, stopnieje w krople wody, i wtedy możecie stwierdzić, że składał się po prostu z H2O, wody.
EnglishAnd deep beneath those oceans, at cracks in the Earth's crust, you've got heat seeping up from inside the Earth, and you've got a great diversity of elements.
Głęboko pod powierzchnią tych oceanów, przy pęknięciach w skorupie ziemskiej, masz również ciepło wydobywające się z wnętrza Ziemi, i masz też dużą różnorodność pierwiastków.