Como se fala "folks" em polonês

EN

"folks" em polonês

volume_up
folk {subst.}
PL
PL
EN

folks {plural}

volume_up
1. coloquial
folks
volume_up
ludzie {m. pl.} [coloq.]
And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect.
Zatem ci ludzie mieli zwyczajnie odwagę, aby być niedoskonałymi.
Folks just hate the coming of Sunday because of him.
Ludzie przez niego nie cierpią niedzieli.
In parallel, the folks at MIT have been building a standard registry of biological parts.
W międzyczasie ludzie z Instytutu Technologii w Massachusettes, tworzyli standardowy rejestr elementów biologicznych.
folks (também: parents)
Rodzice mieszkają teraz na Staten lsland.
When I was nine months old, my folks moved here from Seattle... to be near my uncle, my mother`s brother.
Kiedy miałem 9 miesięcy, moi rodzice przenieśli się tutaj ze Seattle... żeby być bliżej mojego wuja, brata moje mamy.
folks
volume_up
starzy {m. pl.} [coloq.]
folks
volume_up
ludziska {m. pl.} [coloq.]

Sinônimos (inglês) para "folks":

folks
folk

Exemplos de uso para "folks" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOr, as Father Divine in Harlem used to say to folks, "Some people preach the Gospel.
Lub, jak Ojciec Duchowny w Harlem zwykł mówić, "Niektórzy głoszą Ewangelie.
EnglishLess than four percent of the folks that went through her program actually go back to jail.
Mniej niż 4 procent osób, które przeszły jej program trafiło znowu do więzienia.
EnglishSo to the folks from Google, thank you. (Applause) So I spent a lot of time in this building.
Więc dzękuję ludziom z Google. ~~~ (Brawa) Spędziłem wiele czasu w tym budynku.
EnglishJust a few of them, but maybe you'll get just a little hint of some of these folks.
Nie jest ich wiele, ale może opowiedzą wam co nieco o tych ludziach.
EnglishThis was all done by folks in the lab -- I cannot take credit for most of this.
To wszystko zostało zrobione przez ludzi z laboratorium; większość z tego nie jest moją zasługą.
EnglishHappy to see so many fine folks out here and so many smiling faces.
Cieszę się, że mamy tak świetną publiczność i tyle uśmiechniętych twarzy.
EnglishWhat do the folks who make it all the way to side-by-side burial plots have in common?
Co łączy wszystkich, którzy razem docierają do grobowej deski?
EnglishEverybody else at the table said, "Folks, that doesn't cut it.
Wszyscy inni obecni przy tym stole mówili: "Słuchajcie, skończcie z tym
EnglishBecause one of her favorite folks from back home is here, and she's pretty nervous to meet him.
Okazało się, że jednym z gości jest jej ulubiona osoba i denerwuje się przed spotkaniem z nią.
English(Laughter) Now folks, this is not just a metaphor I'm going to give you now, it's true.
To nie jest, drodzy państwo, tylko przenośnia, ale fakt.
EnglishThey perform a bridging function for the less well-integrated folks.
Czyli na przykład pielęgniarki, pomoce lekarskie, lekarki.
EnglishI know folks said to me they believe it was one of the greatest errors in the history of the United States.
Znam ludzi, którzy mówią, żę była to największa pomyłka w historii Stanów Zjednoczonych.
EnglishThe folks in the neighborhood are all on your side and you know it.
Ludzi z okolicy są po twojej stronie, i ty o tym wiesz.
EnglishAnd the problem is we can't afford it today, folks.
I problem polega na tym, że nie stać nas na to dzisiaj, moi drodzy.
EnglishSo, I'd like to spend a few minutes with you folks today imagining what our planet might look like in a thousand years.
Chciałbym razem z wami wyobrazić sobie, jak nasza planeta może wyglądać za tysiąc lat.
EnglishBut I do want to introduce you to a couple of folks you may recognize, if you saw "Bridge and Tunnel."
Chcę was jednak przedstawić kilku osobom, które możecie rozpoznać, jeśli oglądaliście "Bridge and Tunnel".
EnglishYou see these folks on television -- they never call anybody back from hell.
EnglishAnd of course I had to go to Africa and ask folks why.
Oczywiście musiałem pojechać do Afryki, zapytać, czemu.
EnglishWell folks, it's like we know these demographics here.
To dobra, to jest tak, że znamy te dane demograficzne.
EnglishDon't try to be like those folks on "Law & Order" and those other TV shows that pummel their subjects into submission.
Nie naśladuj ludzi z "Prawa i porządku" i innych seriali, którzy zmuszają innych do uległości.