Como se fala "exponentially" em polonês

EN

"exponentially" em polonês

EN exponentially
volume_up
{advérbio}

exponentially (também: fiercely, sharply, vehemently, violently)
(PT) The number of workers affected by unemployment in Portugal is growing exponentially.
(PT) W Portugalii gwałtownie rośnie liczba pracowników dotkniętych bezrobociem.
But once angiogenesis occurs, cancers can grow exponentially.
Ale gdy angiogeneza wystąpi, nowotwór może gwałtownie rosnąć.
Underpinning much of this is technology, and of late, exponentially growing technologies.
Bardzo pomocna jest technologia, Bardzo pomocna jest technologia, a ostatnio, gwałtownie rozwijające się technologie.

Sinônimos (inglês) para "exponential":

exponential

Exemplos de uso para "exponentially" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIf I take 30 steps exponentially -- two, four, eight, 16 -- I get to a billion.
Jeśli zrobię 30 wykładniczych kroków: dwa, cztery, osiem, 16, to skończę na miliardzie.
EnglishThe negative impact is multiplied exponentially on the fringes of Europe and society.
Negatywne skutki rosną wykładniczo na obrzeżach Europy i społeczeństwa.
EnglishAfter that first injury, their risk for second injury is exponentially greater.
Po pierwszym urazie, ryzyko kolejnego jest trzyktrotnie większe.
EnglishClearly the obesity trend is exponentially going in the wrong direction, including with huge costs.
Trend otyłości wyraźnie zmierza w złym kierunku, włączając w to ogromne koszty.
EnglishThey are increasing exponentially, and this is mainly due to the current government's mismanagement.
Rosną w postępie geometrycznym, głównie z powodu niegospodarności obecnego rządu.
EnglishThe vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
Przecinkowiec rozprzestrzenia się szybko, a liczba ofiar śmiertelnych wzrasta w postępie geometrycznym.
EnglishBut the trend in medicine actually is to get exponentially smaller.
Ale trend w medycynie zmierza do wykładniczego zmniejszania się.
EnglishThis last is growing exponentially in some countries with the rise in electricity and fuel prices.
To ostatnie w niektórych krajach wzrasta w postępie geometrycznym wraz ze wzrostem cen prądu i paliw.
EnglishThe populations of many countries are growing exponentially, and they are permanently malnourished and hungry.
W wielu państwach drastycznie rośnie liczba mieszkańców stale niedożywionych, głodujących.
EnglishWith regard to the current investment at Roşia Montană, the plans involve an exponentially larger gold mine.
W przypadku obecnej inwestycji w Roşia Montană plany przewidują zdecydowanie większą kopalnię złota.
EnglishAnd so we can exponentially reduce the number of DNA strands we use, if we use counting, if we use a little bit of computation.
Liczba potrzebnych łańcuchów spada wykładniczo, jeśli wprowadzimy obliczenia.
EnglishSince 1990, world trade has grown exponentially.
Od roku 1990 handel światowy wzrósł w sposób niepomierny.
EnglishSo if we start to think exponentially, we can see how this is starting to affect all the technologies around us.
Więc jeśli zaczniemy myśleć wykładniczo, możemy zobaczyć jak to wpływa na wszystkie otaczające nas technologie.
EnglishAt the same time, in spite of energy saving programmes, our need for energy is growing exponentially.
A jednocześnie, mimo programów nakierowanych na oszczędność energii, nasze potrzeby energetyczne rosną w tempie wykładniczym.
EnglishNow how about exponentially cheaper?
EnglishI experience exponentially.
EnglishAnd it builds up exponentially.
EnglishThen they grow exponentially.
EnglishNot something we usually think about in the era of medicine, but hard disks used to be 3,400 dollars for 10 megabytes -- exponentially cheaper.
Nie jest to coś o czym zwykle myślimy w dziedzinie medycyny, ale dyski twarde kosztowały 3 400$ za 10MB -- wykładniczo staniały.
EnglishThe price performance, bandwidth, capacity of communications measured many different ways; wired, wireless is growing exponentially.
Stosunek cena-wydajność, przepustowość łącz - pojemność komunikacyjna mierzona na wiele sposobów przewodowa i bezprzewodowa wzrasta geometrycznie.