Como se fala "electoral" em polonês

EN

"electoral" em polonês

EN electoral
volume_up
{adjetivo}

electoral (também: voting)
volume_up
wyborczy {adj. m.}
This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.
Można to uczynić, obniżając drastycznie wysoki, 10 % próg wyborczy.
It seems to me that the US electoral calendar is dictating the timetable for the WTO negotiations.
W mojej opinii amerykański kalendarz wyborczy dyktuje harmonogram dla negocjacji w ramach WTO.
I have the feeling this is yet another electoral stunt by the Left, rather than an attempt to see justice.
Mam wrażenie, że jest to kolejny chwyt wyborczy lewicy, a nie próba dostrzeżenia sprawiedliwości.
electoral
volume_up
elekcyjny {adj. m.}

Sinônimos (inglês) para "elector":

elector
English

Exemplos de uso para "electoral" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Wytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.
EnglishSupport for the electoral system will naturally also be high on the agenda.
Jednym z naszych głównych celów będzie również wspieranie systemu wyborczego.
EnglishIn the last electoral term, I was the shadow rapporteur for reform of the sugar market.
W poprzedniej kadencji byłem kontrsprawozdawcą zajmującym się reformą rynku cukru.
EnglishI have confidence in the positive effects of using electoral quotas to represent women.
Wieżę w pozytywne rezultaty przydziałów wyborczych na rzecz reprezentowania kobiet.
EnglishSome electoral systems do allow this, but it appears that others do not.
Niektóre systemy wyborcze dopuszczają takie sytuacje, lecz wydaje się, że inne nie.
EnglishThis includes support for electoral preparations and the conducting of a national census.
Obejmuje to wsparcie dla przygotowania wyborów i przeprowadzenia spisu powszechnego.
EnglishLast but not least, the economic crisis also had a role to play in the electoral success.
I wreszcie kryzys gospodarczy także odegrał pewną rolę w sukcesie wyborczym.
EnglishIn European democracies, governments are elected via a democratic, electoral system.
W demokracjach europejskich rządy są wybierane w ramach demokratycznego systemu wyborczego.
EnglishLet me add that, from our perspective, electoral law is also a problem.
Pozwolę sobie dodać, że z naszego punktu widzenia problemem jest także prawo wyborcze.
EnglishWe need the right conditions for a fair and transparent electoral process.
Potrzeba odpowiednich warunków do przeprowadzenia sprawiedliwych i przejrzystych wyborów.
EnglishOtherwise, our electoral observation missions would be pointless.
W innym przypadku nasza misja obserwacyjna w trakcie wyborów byłaby bezsensowna.
EnglishThe largest rebellion since the post-electoral revolts of 2009 is currently under way in Iran.
Obecnie w Iranie trwa największa rebelia od czasu powyborczych buntów z 2009 roku.
EnglishThe opposition is checking the electoral roles in order to produce evidence of this claim.
Opozycja sprawdza spisy wyborców, aby poprzeć swoje twierdzenia dowodami.
EnglishWe need to be generous in order to ensure that we do not make terrorism an electoral affair.
Musimy być wielkoduszni, byśmy nie uczynili z terroryzmu sprawy wyborczej.
EnglishFor a week, there has been no change to laws, nor to the composition of the Electoral Commission.
Przez tydzień nie doszło do żadnej zmiany ustaw ani składu Komisji Wyborczej.
EnglishThe fate of this community has become an electoral campaign issue on quite a few occasions.
Los tej społeczności całkiem często staje się sprawą podejmowaną w kampaniach wyborczych.
EnglishBecause ultimately, that electoral outcome had nothing to do with the rest of the world.
Ostatecznie, wyniki wyborów nie mają nic wspólnego z resztą świata.
EnglishNext time we will be discussing possible changes to the electoral vote.
Następnym razem będziemy omawiać możliwe zmiany w prawie wyborczym.
EnglishStarvation is the most powerful electoral factor in history.
Głód jest najpotężniejszym czynnikiem w podejmowaniu decyzji wyborczych w historii.
EnglishThe review of candidates was always part of the pre-electoral process.
Przegląd kandydatów zawsze był elementem procesu przedwyborczego.