Como se fala "ectopic pregnancy" em polonês

EN

"ectopic pregnancy" em polonês

EN ectopic pregnancy
volume_up
{substantivo}

1. medicina

ectopic pregnancy
Ectopic pregnancy may also occur, especially in women with a history of prior tubal disease.
Może również wystąpić ciąża pozamaciczna, zwłaszcza u kobiet z przebytą chorobą jajowodów w wywiadzie.
Ciąża pozamaciczna
Ectopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie.

Sinônimos (inglês) para "ectopic pregnancy":

ectopic pregnancy

Traduções parecidas para ectopic pregnancy em Polonês

ectopic adjetivo
pregnancy substantivo
Polish

Exemplos de uso para "ectopic pregnancy" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEctopic pregnancy, ovarian torsion and other complications have been reported in patients after hCG administration.
Po podaniu hCG u pacjentek odnotowano występowanie ciąży pozamacicznej, skrętu jajnika i innych powikłań.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąż pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % - 5 %, a w ogólnej populacji 1 % - 1, 5 %.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąży pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % do 5 %, a w ogólnej populacji 1 % do 1, 5 %.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet ze stwierdzoną chorobą jajowodów występuje zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej, zarówno w przypadku naturalnego zapłodnienia, jak i zastosowania technik wspomaganego rozrodu.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów chorobami wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.