Como se fala "economist" em polonês

EN

"economist" em polonês

EN economist
volume_up
{substantivo}

economist
The economist Joseph Schumpeter talked about 'creative destruction'.
Ekonomista Joseph Schumpeter mówił o "kreatywnej destrukcji”.
No economist would agree with you on that, Mr Farage.
Żaden ekonomista nie zgodziłby się z Panem, Panie Pośle Farage.
There's an economist named Edward Castronova.
Edward Castronova to ekonomista.
economist

Sinônimos (inglês) para "economist":

economist

Exemplos de uso para "economist" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishYou can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.
Widzicie jaka z Honey świetna ekonomistka rynkowa, wybiera faceta, który daje więcej.
EnglishAs a professional economist, I know that integration processes encourage economic growth.
Jako ekonomistka wiem, że proces integracji sprzyja wzrostowi gospodarczemu.
EnglishAnd worst of all, it just came out three weeks ago, many of you have seen it, The Economist.
A najgorsze wyszło na jaw trzy tygodnie temu, wielu z was to widziało, The Economist.
EnglishThe Economist admits that the Baltic pipe was conceived in secret.
The Economist przyznaje, iż bałtycki rurociąg został wymyślony w tajemnicy.
EnglishSo I decided to do the experiment that I would have loved The Economist to do with me.
Więc postanowiłem zrobić eksperyment, i chciałbym żeby The Economist przeprowadził go ze mną.
EnglishTo do that I'm going to talk about my research as an economist on the epidemic.
Zakwestionuję też kilka poglądów które są wam znane.
EnglishI could confine my statement to quoting from the article in The Economist a few days ago.
Mógłbym poprzeć swoje stwierdzenie poprzez zacytowanie artykułu zamieszczonego w The Economist kilka dni temu.
English(Laughter) Now I looked at this and I called up The Economist.
(Śmiech) Spojrzałem na to i zadzwoniłem do The Economist.
EnglishAnd as an economist, we can also look at that side of the story.
Można to rozpatrzyć z ekonomicznego punktu widzenia.
EnglishThe Economist wrote an article about it, and lots of people have blogged about it -- tremendous frustration.
The Economist opublikował artykuł o tym, również wiele osób pisało o tym w blogach: ogromna frustracja.
EnglishIn this instance, we must defer to the famed economist, Adam Smith...... who laid the foundation of a free market.
I tu należy się zgodzić ze słynnym Adamem Smithem, który położył podwaliny pod budowę wolnego rynku.
EnglishESMA has appointed Mrs Ross, a German former economist at the Bank of England, as its first Executive Director.
ESMA mianował panią Ross, niemiecką byłą ekonomistkę w Banku Anglii, na swego pierwszego dyrektora wykonawczego.
EnglishThis is due to greater productivity, but the economist says, "But there's no way you're going to be able to keep up with that.
To o czym mówię wynika z większej produktywności.
EnglishStrangelove Saves the Earth," from the Economist.
EnglishMadam President, The Economist stated recently that Pakistan is the world's most dangerous nuclear arms state.
Pani przewodnicząca! The Economist podał ostatnio, że Pakistan jest najgroźniejszym państwem na świecie posiadającym broń jądrową.
EnglishAn economist would never do that.
EnglishDistinguished Economist Award, 2001; Award for the Promotion of Economic and Financial Culture sponsored by the magazine Inversión.
Nagroda dla wybitnego ekonomisty, 2001; nagroda za promowanie kultury ekonomii i finansów sponsorowana przez czasopismo Inversión.
EnglishSo, because I am a trained economist and I think in economic terms, all of the sudden I thought, maybe there is something here.
I tak oto, ponieważ mam wykształcenie ekonomiczne i myślę pojęciami ekonomicznymi, nagle przyszło mi do głowy, że może coś w tym jest.
EnglishBut I'm going to argue that you shouldn't be surprised by this, and that to understand this you need to think about health the way than an economist does -- as an investment.
Pomyślcie o zdrowiu z punktu widzenia ekonomisty -- jako inwestycji.
EnglishThe European Banking Authority has nominated Adam Farkas, an economist from the Hungarian National Bank, to become its Executive Director.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego powołał Adama Farkasa, ekonomistę Narodowego Banku Węgierskiego, na swego dyrektora wykonawczego.