Como se fala "concert" em polonês

EN

"concert" em polonês

PL

EN concert
volume_up
{substantivo}

concert (também: concerto, gig)
It was a concert he recorded in the Shrine Auditorium in 1949.
To był koncert nagrany w Shrine Auditorium w 1949 roku.
Jane bought a ticket online for a U2 concert in Ireland.
Jane kupiła przez Internet bilet na koncert U2 w Irlandii.
There was an exhibition, concert and conference dedicated to the issue of people who suffer this terrible condition.
Problemom chorych na tę drastyczną dolegliwość poświęcone były wystawa, koncert i konferencja.

Exemplos de uso para "concert" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishLast year it actually conducted the Roanoke Symphony Orchestra for the holiday concert.
W zeszłym roku dyrygował orkiestrą Roanoke Symphony, podczas świątecznego koncertu.
EnglishAyers in 2008, two years ago, at Walt Disney Concert Hall.
Spotkałem pana Ayersa w 2008 roku, dwa lata temu, w sali koncertowej Walta Disneya.
EnglishA regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
Dla reżimu, który strzela do własnych obywateli, nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej.
EnglishIt was a few years ago, but I sort of remembered this story, and I told it at a concert.
To było ładnych parę lat temu, ale zapamiętałem tę historię i opowiedziałem ją na koncercie.
EnglishGive us, in this concert of nations, this long term vision.
Dajcie nam, jako współpracującej wspólnocie narodów, tę długoterminową wizję.
EnglishHow can we combat climate change if we fail to act in concert?
W jaki sposób mamy walczyć ze zmianami klimatycznymi, jeśli nie działamy w porozumieniu?
EnglishIndeed, let me just remind you: the Community was moving in concert with these events.
Chciałbym państwu tylko przypomnieć: Wspólnota podejmowała działania stosownie do rozwoju tych wypadków.
EnglishThe first one was: If you sweat by the end of the concert it means that you must have done something wrong.
Pierwsze brzmiało: Jeśli po koncercie jesteś spocony, to znaczy, że musiałeś zrobić coś źle.
EnglishInvestments of this kind are ideally spread as widely as possible and developed in concert.
Idealnym rozwiązaniem byłoby możliwie jak najszersze rozdzielenie tych inwestycji i rozwijanie ich wspólnie.
EnglishWe've also shared other sorts of entertainment -- sports arenas, public parks, concert halls, libraries, universities.
Różnego rodzaju rozrywki -- na arenach, w parkach, halach koncertowych, bibliotekach.
EnglishThey work alone or in concert with small teams.
Pracują oni samodzielnie lub wspólnie z niewielkimi zespołami.
EnglishYou could -- concert recordings, it's not the commercial recordings, but concert recordings, started by the Grateful Dead.
Na przykład nagraniami z koncertów, które nie są komercyjne, co zapoczątkowała grupa Grateful Dead.
EnglishPeople who build this wonderful concert hall.
Ludzi, którzy zbudowali tę wspaniałą salę koncertową.
EnglishThis is the true experience of a live concert.
To jest prawdziwe doświadczenie koncertu na żywo.
EnglishThe Member States and the Union must act in concert and contribute to a wider response at the global level.
Państwa członkowskie i Unia muszą działać zgodnie i przyczyniać się do bardziej kompleksowej reakcji na szczeblu globalnym.
EnglishHeifetz's concert a lady came over and complimented, "Oh, Mr. Heifetz, your violin sounded so great tonight."
Po koncercie podeszła do niego pani, komplementując: Och, panie Heifetz, pańskie skrzypce tak wspaniale dziś brzmiały.
EnglishIf you have epilepsy, there is an instance of billions of brain cells, or at least millions, discharging in pathological concert.
Gdy ma się epilepsję, miliardy, a co najmniej miliony komórek mózgu, wyładowują się w patologicznej zgodzie.
EnglishSo please, the next time you go to a concert, just allow your body to open up, allow your body to be this resonating chamber.
Proszę - następnym razem, kiedy będziecie na koncercie, pozwólcie ciału się otworzyć, pozwólcie mu być rezonatorem.
EnglishThe walls are made of absorptive surface, half absorptive, half reflective, which is not very good for concert sound.
Ściany mają pochłaniającą powierzchnię, pół pochłaniającą, pół odbijającą, co nie jest zbyt korzystne dla brzmienia koncertowego.
EnglishThe Union should act quickly and in concert to support those Member States which are experiencing an increased influx of refugees.
Unia powinna działać szybko i wspólnie, by wesprzeć te kraje członkowskie, które doświadczają wzmożonego napływu uchodźców.