Como se fala "cheat" em polonês

EN

"cheat" em polonês

volume_up
cheat {subst.}
PL

EN cheat
volume_up
{substantivo}

cheat (também: crook, knave, rascal, rogue)

Exemplos de uso para "cheat" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe try hard on "Dirty Jobs" not to do that, which is why I do the work and I don't cheat.
Jednak nikt nie świętuje imitacji, jak uczą nas ludzie z "Brudnej roboty".
English(Laughter) They lie, they cheat, they get distracted and they produce really lame structures.
(Śmiech) Kłamią, oszukują, rozpraszają się, i tworzą naprawdę beznadziejne konstrukcje.
EnglishWhen we get bigger distance from cheating, from the object of money, for example, people cheat more.
Im większy dystans od obiektu oszustwa, na przykład pieniędzy, tym oszukują więcej.
EnglishIt's a projection which our clever brains create in order to cheat ourselves from the reality of death.
To wizja, którą tworzą nasze sprytne umysły, by nas odzierać z nieuniknionej śmierci.
EnglishI had to write myself cheat notes... on my hands so I had a list of topics I could talk to the girls about.
Robiłem sobie notatki... na dłoniach, pisałem listę tematów o których mogłem z nimi rozmawiać.
EnglishInstead, what we saw is a lot of people who cheat a little bit.
Zamiast tego wiele osób oszukiwało po trochu.
EnglishWhen we give people the opportunity to cheat, they cheat.
Mając okazję do oszustwa, ludzie z niej korzystają.
EnglishWhen we remind people about their morality, they cheat less.
Po refleksji nad moralnością, oszukują mniej.
EnglishYou would expect that as the probability of being caught goes down, people would cheat more, but again, this was not the case.
Można sądzić, że im mniejsze ryzyko przyłapania, tym więcej oszustów, ale znowu tak się nie stało.
EnglishIn fact, even when we gave self-declared atheists the task of swearing on the Bible and we give them a chance to cheat, they don't cheat at all.
Nawet zdeklarowani ateiści, kuszeni po przysięganiu na biblię, nie oszukiwali.
EnglishThey cheat just by a little bit, all the same.
EnglishThey cheat just by a little bit.
EnglishAm I supposed to cheat?
EnglishBecause it might take some time to remember all of it, click the link below for a cheat sheet on the terms we've mentioned here.
Zapamiętanie ich wszystkich może trochę potrwać, kliknij więc poniższy link, by wyświetlić „ściągawkę” z terminów, którymi się tu posługiwaliśmy.
EnglishAnd I was raised to believe that soldiers were strong and wise and brave and faithful; they didn't lie, cheat, steal or abandon their comrades.
Wychowano mnie tak, że wierzyłem, że żołnierze są silni i mądrzy oraz odważni i lojalni -- nie kłamią, nie oszukują, nie kradną ani nie porzucają swoich towarzyszy.
EnglishThe Council was asked to cheat the public by hiding and renumbering and changing the line spacing so a bigger treaty could be presented like a mini-treaty.
Zwrócono się do Rady, by oszukała opinię publiczną poprzez ukrycie, zmianę numeracji i układu wierszy, tak by większy traktat mógł być przedstawiony jako minitraktat.
EnglishTherefore, let us not be mistaken, let us not cheat: we have an historical responsibility to this species, and to the people and the families who depend on it for their livelihood.
Dlatego nie dajmy się zwieść, nie pozwólmy się oszukać: spoczywa na nas historyczna odpowiedzialność za ten gatunek i za ludzi, a także ich rodziny, których egzystencja od niego zależy.