Como se fala "break-out" em polonês

EN

"break-out" em polonês

EN break-out
volume_up
{substantivo}

1. geral

break-out (também: breakout, explosion, outburst, fulmination)
Since the break-out of epidemics in a number of Member States in 2000, considerable economic damage has been caused.
Od wybuchu epidemii w kilku państwach członkowskich w 2000 roku doszło do znacznych strat gospodarczych.
Violence could break out at any moment as the political crisis goes on, with unforeseeable consequences for the country and its people.
W trwającym kryzysie politycznym w każdej chwili może dojść do wybuchu przemocy, której konsekwencji dla kraju i społeczeństwa nie można przewidzieć.
However, if an animal disease does nevertheless break out, as you have already said, vaccination needs to be a central element of the fight against it.
Jeżeli jednak dojdzie do wybuchu choroby zwierzęcej, jak już pani powiedziała, szczepienia będą musiały stać się głównym elementem walki z tą chorobą.

2. matemática

break-out (também: breakout)

3. "from prison"

break-out (também: breakout)

Exemplos de uso para "break-out" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe need to break out of this spiral, which affects women more than men.
Musimy przerwać tę spiralę, która dotyka kobiety znacznie boleśniej niż mężczyzn.
EnglishDrug use will reach epidemic proportions, revolutions will break out, governments will fall!
Ćpanie stanie się epidemią, zacznie się rewolucja, rządy upadną!
EnglishBreak their teeth, O God, in their mouth: Break out the great teeth of the young lions, O Jehovah.
Aby nie słyszała głosu zaklinacza, ani czarownika w czarach biegłego.
EnglishWe must equip the Roma children to break out of the negative cycle that is an unfortunate reality.
Musimy umożliwić romskim dzieciom wyrwanie się z tego kręgu zła, który niestety jest rzeczywistością.
EnglishWhat should happen when infectious animal diseases break out?
Co się stanie, gdy wybuchnie zakaźna choroba zwierzęca?
EnglishOr are our brains so versatile and expandable that we can train ourselves to break out of the box of our evolution?
Może jednak nasze mózgi są tak wszechstronne i giętkie, że możemy myśleć nieszablonowo o ewolucji?
EnglishSince the break-out of epidemics in a number of Member States in 2000, considerable economic damage has been caused.
Od wybuchu epidemii w kilku państwach członkowskich w 2000 roku doszło do znacznych strat gospodarczych.
EnglishSo it was in 1875 to 1925, an extraordinary period in which mathematics prepared itself to break out from the world.
Było to w latach 1875-1925. ~~~ Niezwykły okres, w którym matematycy przygotowywali oderwanie się od świata.
EnglishI shall tell you - a civil war will break out in Latvia.
EnglishIf we wish to prevent instability, we need to help the state, politicians and people of FYROM to break out of the blockade.
Jeśli chcemy zapobiec destabilizacji, musimy pomóc państwu, politykom i mieszkańcom FYROM wyzwolić się z tej blokady.
EnglishThere are increasing signs that the most underdeveloped regions are still finding it difficult to break out of the poverty cycle.
Coraz wyraźniej widać, że najsłabiej rozwinięte regiony nadal mają poważne trudności z wyrwaniem się z kręgu ubóstwa.
English(HU) For Gipsy children, Roma children, the only way to break out of their situation is to attend school on a regular basis.
(HU) Dla dzieci cygańskich, dzieci romskich, jedynym sposobem zerwania z obecną sytuacją jest regularne uczęszczanie do szkoły.
EnglishWhen supplies of drinking water become more scarce, tensions will rise, and wars could break out in a struggle for control of resources.
Kiedy zacznie brakować wody pitnej, pojawią się napięcia, a podczas walki o kontrolę nad zasobami mogą wybuchać wojny.
EnglishYou can break this out by states.
EnglishWith the enormous size of the European bioindustry, it is not a question of whether another animal disease will break out, but when.
Wobec ogromnych rozmiarów europejskiego przemysłu biotechnologicznego pytanie nie brzmi, czy wybuchnie następna choroba, tylko kiedy.
EnglishThen shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing; for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.
Tedy poskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie; albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach.
EnglishIf fire break out, and catch in thorns, so that the shocks of grain, or the standing grain, or the field are consumed; he that kindled the fire shall surely make restitution.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
EnglishSeek Jehovah, and ye shall live; lest he break out like fire in the house of Joseph, and it devour, and there be none to quench it in Beth-el.
Szukajcie Pana, a żyć będziecie, by snać domu Józefowego nie przeniknął jako ogień, i nie pochłonął Betel, a nie byłby, ktoby ugasił;
Englishto break out of prison
EnglishViolence could break out at any moment as the political crisis goes on, with unforeseeable consequences for the country and its people.
W trwającym kryzysie politycznym w każdej chwili może dojść do wybuchu przemocy, której konsekwencji dla kraju i społeczeństwa nie można przewidzieć.