Como se fala "blurred" em polonês

EN

"blurred" em polonês

volume_up
blur {subst.}

EN blurred
volume_up
{adjetivo}

blurred (também: bleary, fuzzy, muzzy, smudgy)
volume_up
zamazany {adj. m.}
blurred (também: fuzzy, misty, out of focus)
volume_up
nieostry {adj. m.}

Exemplos de uso para "blurred" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHowever thalidomide may cause somnolence and blurred vision (see section 4.8).
Jednakże talidomid może powodować senność i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4. 8).
EnglishBlurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye has been reported.
Zgłaszano nieostre widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka.
EnglishYou may find that your vision is blurred for a time just after you use EMADINE.
Po zakropleniu preparatu EMADINE przez pewien czas może występować niewyraźne widzenie.
Englisheven not far from our building with its blurred brick and long shadowy hallway
niedaleko nawet naszego domu korytarzy cienistych, cegieł niewyraźnych
EnglishVisual disturbances included blurred vision, difficulty focusing, and diplopia.
Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, trudności w ogniskowaniu i podwójne widzenie.
EnglishVery rare: accommodation disorder, blurred vision, oculogyration
Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych
EnglishYour sight may become blurred for a short time just after using LUMIGAN.
Po zakropleniu leku LUMIGAN, na krótko widzenie może stać się zamazane.
Englishblurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye.
niewyraźne widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w obrębie tylnej części oka.
EnglishBlurred vision, conjunctivitis, eye pain, swollen gland on the eyelids
Zamazane widzenie, zapalenie spojówek, ból oka, obrzęk gruczołu łzowego
EnglishVision blurred Conjunctivitis, vision abnormal, lacrimal gland disorder, eye
Zapalenie spojówek, nieprawidłowe widzenie, zaburzenie Często: zn
EnglishVision blurred Conjunctivitis, vision abnormal, lacrimal gland disorder, eye pain
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Jadłowstręt Bardzo często:
Englisheye disorders: visual impairment, vision blurred, double vision
zaburzenia wzroku: upośledzenie wzroku, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie
EnglishVision blurred Tachycardia Hypertension(incl. aggravated) Hypotension Haemorrhage
Zamazane widzenie Częstoskurcz Nadciśnienie (w tym nasilenie)
EnglishInovelon may cause dizziness, somnolence and blurred vision.
Produkt Inovelon może wywoływać zawroty głowy, senność oraz niewyraźne widzenie.
EnglishUncommon side effects: pins and needles in the fingers and toes (paraesthesia), blurred vision and
niezbyt częste działania niepożądane: uczucie kłucia i mrowienia w palcach rąk i nóg
EnglishVisual disturbances (including blurred vision (see Section 4.4), chromatopsia and photophobia)
Drgawki, encefalopatia, zespół Guillaina- Barrego, objawy pozapiramidowe
EnglishVisual disturbances (including blurred vision (see Section 4.4), chromotopsia and photophobia)
Drgawki, encefalopatia, zespół Guillaina- Barrego, objawy pozapiramidowe
Englishblurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye.
nieostre widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka.
EnglishThe images we have seen resemble slightly blurred black and white photographs of naked bodies.
Obrazy, które oglądaliśmy, przypominały lekko zamazane czarno-białe zdjęcia nagich ciał.
EnglishVimpat treatment has been associated with dizziness or blurred vision.
Leczenie produktem Vimpat wiązało się z występowaniem zawrotów głowy i niewyraźnego widzenia.