EN to barge in
volume_up
{verbo}

1. geral

to barge in (também: to crowd in)
volume_up
pakować się {v. imp. r.} [coloq.] (wciskać się)
to barge in (também: to crowd in)
volume_up
wpakować się {v. p. r.} [coloq.] (wciskać się)

2. "enter rudely"

to barge in (também: to burst in, to force one's way into)
wtargnąć na zebranie
to barge in

3. "interrupt rudely"

to barge in
wtrącać się bezceremonialnie
wtrącić się bezceremonialnie

Traduções parecidas para to barge in em Polonês

barge substantivo
to barge verbo
in preposição
in-
Polish

Exemplos de uso para "to barge in" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
Pod wpływem tych środowisk nie porusza tego serial dokumentalny "Horizon".
EnglishWe should not barge in and try to influence an individual case.
Nie powinniśmy wtrącać się czy próbować ingerować w indywidualne przypadki.
EnglishRisk-based controls - then how can we tell that a coal barge is smuggling people?
Kontrole oparte na ocenie ryzyka - w jaki sposób mamy stwierdzić, że na barce węglowej przemyca się ludzi?
EnglishHere's one the Russians are already building that floats on a barge.
Tutaj jest jeden, który Rosjanie już budują na barce.
EnglishThe arrival of the specialist barge Big Foot 1 in late March suggests that further attempts are being planned.
Przybycie specjalistycznej barki Big Foot 1 pod koniec marca sugeruje, że są planowane dalsze działania.
Englishto barge one's way through a crowd
Englishto barge through a crowd
Englishto barge in on sb
EnglishMore freight on the EU's major rivers - great, but how do we take into account the fact that in recent years, water levels have often been too low for a fully laden barge to navigate them?
Większa ilość towarów przewożonych głównymi rzekami UE - doskonale, ale jak się ma do tego to, że w ostatnich latach poziomy wód były często zbyt niskie dla barek z pełnym załadunkiem?