Como se fala "ban" em polonês

EN

"ban" em polonês

volume_up
ban {subst.}
PL

"ban" em inglês

EN

EN ban
volume_up
{substantivo}

1. geral

ban (também: banning, prohibition)
We must introduce a ban on all carcinogenic and other toxic substances.
Musimy wprowadzić zakaz stosowania wszystkich substancji rakotwórczych i trujących.
It made huge concessions, and was ready to withdraw the ban on labelling.
Poszedł na znaczne ustępstwa, a także był gotów wycofać zakaz etykietowania.
The ban on abortion does not reduce the number of such procedures carried out.
Zakaz aborcji nie zmniejsza liczby wykonywanych zabiegów.
ban (também: bar, barrier, drawbar)

2. TI

ban
volume_up
ban {m.} [gir.]
MS: What are the words that you would use to describe Ban? Ban is blank.
MS: Jakimi słowami opisalibyście Ban? ~~~ Ban to ...
(SV) That is what Ban Ki Moon said today, on World Tuberculosis Day.
(SV) Tak powiedział Ban Ki Moon dziś, w Światowym Dniu Walki z Gruźlicą.
This idea has been approved by UN Secretary-General Ban Ki-moon, and I am very proud of that.
Pomysł ten poparł Sekretarz Generalny ONZ - Ban Ki-moon, z czego jestem ogromnie dumna.

Exemplos de uso para "ban" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
Mówi się w niej o godności człowieka i zakazie poniżającego i okrutnego karania.
EnglishI am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.
EnglishIn the Netherlands, we have fought hard for such a ban, and have succeeded.
W Holandii bardzo mocno walczyliśmy o wprowadzenie takiego zakazu, i udało się.
EnglishIt is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
To barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć raz na zawsze.
EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
Kwestia druga dotyczy zakazu obrotu produktami z fok i jest ogromnie ważna.
EnglishRealistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
EnglishSubject: Ban on visiting Cuban nationals imprisoned in the United States
Dotyczy: zakazu odwiedzania kubańskich obywateli więzionych w Stanach Zjednoczonych
EnglishFor this reason, we are calling for a ban on duplicating animal testing.
Dlatego wzywamy do zakazu powielania testów przeprowadzanych na zwierzętach.
EnglishIn fact, this effect was noticed almost immediately after the smoking ban was introduced.
Co więcej, skutek ten odnotowano niemal natychmiast po wprowadzeniu zakazu palenia.
EnglishThe European Parliament should ask the Ukrainian Prosecutor General to lift this ban.
PE powinien zwrócić się do ukraińskiego prokuratora generalnego o zniesienie tego zakazu.
EnglishHere again, I am referring to what Ban Ki-moon was saying to us this morning.
I tutaj znowu odnoszę się do słów pana Bana Ki-moona, które do nas powiedział dzisiaj rano.
EnglishMy colleague Marian Harkin has already referred to the ban here this evening.
Moja koleżanka Marian Harkin już wspominała tutaj dzisiejszego wieczoru o zakazie wyjazdów.
EnglishFor this reason I cannot support the export ban proposal in this report.
Z tego powodu nie mogę poprzeć propozycji zakazu eksportu w przedmiotowym sprawozdaniu.
EnglishFirst of all, I think we need an absolute ban on enlargement, except for Croatia.
Po pierwsze uważam, że musimy całkowicie wykluczyć dalsze rozszerzenia, z wyjątkiem Chorwacji.
English. - I am pleased today that we voted to ban the EU trade in seal products.
na piśmie. - Cieszę się, że zagłosowaliśmy dzisiaj za zakazem handlu produktami z fok w UE.
EnglishThe Commission also needs to take a strong position to protect the ban.
Komisja powinna również zająć zdecydowane stanowisko i bronić tego zakazu.
EnglishThus, it is tempting to issue a smoking ban at European level, too.
Dlatego kuszące wydaje się wprowadzenie tego typu zakazu na skalę europejską.
EnglishMeanwhile, we should introduce sanctions such as freezing assets and a travel ban.
Tymczasem powinniśmy wprowadzić sankcje polegające na zamrożeniu aktywów oraz zakazie podróży.
EnglishWhy, though, ban flights in Belgium when the cloud was in Norway?
Bo dlaczego zakazuje się lotów w Belgii, kiedy chmura znajduje się w Norwegii?
EnglishI wish we had gone further in terms of our ban on all aerial spraying.
Żałuję, że nie posunęliśmy się dalej w kwestii zakazu prowadzenia oprysków z powietrza.