EN balloon
volume_up
{substantivo}

1. geral

balloon
Here's a scene that shows you the balloon and the payload end-to-end.
Tutaj jest scena, która przedstawia balon i ładunek od końca do końca.
All the leopard seal was doing -- it's just biting a balloon.
A lampart morski jedynie pogryzł balon.
And this particular balloon, because it has to launch two tons of weight, is an extremely huge balloon.
I ten szczególny balon, z powodu tego, że musi unieść ciężar dwóch ton, jest niezwykle ogromnym balonem.
balloon
volume_up
balonik {m.} [dim.]

2. "comics"

balloon (também: haze)

Sinônimos (inglês) para "balloon":

balloon

Exemplos de uso para "balloon" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd it anchors itself in the sand by blowing up a balloon on the end of its stock.
Zakorzenia się w piasku, poprzez napompowanie balonika na końcu swojego pnia.
EnglishBut actually I had to go around the world in a balloon to be invited to talk about it.
Musiałem jednak okrążyć Ziemię balonem, bym mógł o nich opowiedzieć.
EnglishNow just to give you some perspective of this balloon, the little black dots are people.
A teraz, żebyście mieli jakieś pojęcie odnośnie tego balonu, te małe czarne punkciki to ludzie.
EnglishSo you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.
Więc używacie balonu, aby wynieść coś ważącego 2 tony aż na wysokość 40 km.
EnglishBut you know, even holding one balloon is like, kind of happy.
Ale wiecie, nawet trzymanie jednego balona jest, w pewien sposób, radosne.
EnglishIf we do not tackle climate change now, the bill will balloon.
Jeśli teraz nie zajmiemy się zmianami klimatu, rachunek do zapłaty znacznie się zwiększy.
EnglishThe light dose administered will be 130 Joules/ cm (J/ cm) of diffuser length using a centring balloon.
Stosowana dawka światła wynosi 130 dżuli/ cm (J/ cm) na całej długości dyfuzora z balonem.
EnglishRB: Well, I think the balloon adventures were -- each one was, each one, actually, I think we came close.
Cóż, sądzę, że wyprawy balonowe -- w każdej byliśmy bardzo blisko.
EnglishSo, then, we understand that if we want to change our trajectory, in life, or in the balloon, we have to change altitude.
Rozumiemy więc, że aby zmienić trajektorię, w życiu, czy też lecąc balonem, musimy zmienić wysokość.
EnglishThis kind of diagram is called a balloon race.
Ten rodzaj diagramu nazywany jest wyścigiem balonów.
EnglishFor this treatment, the fibre optic diffuser is used without a balloon, and a light intensity of 400 mW/ cm should be used.
Podczas tego rodzaju leczenia stosuje się dyfuzor ze światłowodem bez balonu oraz światło 400 mW/ cm.
EnglishAnd so I managed to fly the balloon down through the clouds, and about 50 feet, before I hit the sea, threw myself over.
Więc zdołałem zlecieć balonem niżej przez chmury i około 15 metrów przed uderzeniem w wodę, wyskoczyłem.
EnglishThe camera was sent into the atmosphere by a stratospheric balloon from the Esrange Space Center in the north of Sweden.
A câmera foi enviada para a atmosfera por um balão estratosférico do Esrange Space Center, no norte da Suécia.
EnglishSo what if we were living in balloon houses?
Co jeśli żylibyśmy w balonowych domach?
EnglishWell, in a balloon it's easy, we have ballast.
EnglishThis is the DARPA balloon challenge, where they hid a couple balloons all across the United States and said, "Use networks.
EnglishThis is a high-altitude helium balloon.
Włożyliśmy złożony samolot do balonu.
EnglishYou could actually pop the balloon.
EnglishIt generates all of the buoyancy, all of the payload for the craft, and the batteries are down here hanging underneath, exactly like a balloon.
Zapewnia pływalność, ładownie pojazdu i baterie są tu poniżej, wiszą pod spodem, dokładnie jak w balonie.
EnglishI wish that balloon worked better.