Como se fala "axis" em polonês

EN

"axis" em polonês

volume_up
axis {subst.}
PL

EN axis
volume_up
{substantivo}

1. geral

axis (também: axle, linchpin, pivot, lynchpin)
volume_up
{f.}
Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.
Now the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
Problem polega na tym, że jest także X, która jest osią praktyczności.
Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.

2. TI

axis (também: spindle)
volume_up
{f.}
Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.
Now the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
Problem polega na tym, że jest także X, która jest osią praktyczności.
Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.

Sinônimos (inglês) para "axis":

axis

Exemplos de uso para "axis" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAXIS Camera Station is an easy-to-install and intuitive video management software,
Oprogramowanie AXIS Camera Station to łatwe w instalacji i intuicyjne w obsłudze
EnglishAXIS P85 Network Camera Series is designed for eye-level placement and the
Seria Kamer Sieciowych AXIS P85 jest przeznaczona do montażu na wysokości oczu,
EnglishI will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Tym razem przychód na osobę dałem na tej osi, biedni tu na dole, bogaci tam na górze.
EnglishAt right, an image from an Axis network camera using progressive scan technology.
Z prawej, obraz z kamery sieciowej Axis z użyciem technologii progresywnego skanowania.
EnglishTogether with AXIS Camera Companion, AXIS M1013 offers a very price competitive solution.
Razem z AXIS Camera Companion, AXIS M1013 oferuje rozwiązania przystępne cenowo.
EnglishTogether with AXIS Camera Companion, AXIS M1014 offers a very price competitive solution.
Razem z AXIS Camera Companion, AXIS M1014 oferuje rozwiązania przystępne cenowo.
EnglishSohio is on the axis here, and we followed the axis, and they're two kind of goalposts.
Sohio znajduje się na tej osi, podążyliśmy tą osią i stąd dwa rodzaje słupków.
EnglishAXIS M3011 and AXIS M3014 are also available for recessed mounting in drop ceilings.
Kamery AXIS M3011 i AXIS M3014 można montować także wnękowo na sufitach podwieszanych.
EnglishIn addition, AXIS Camera Application Platform support is also provided.
Ponadto zapewnione jest także wsparcie dla Platformy aplikacji dla kamer AXIS.
EnglishImportantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
Co ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.
EnglishSo, you can see that what we have on this axis here is size of family.
Jedno, dwoje, troje, czworo, pięcioro dzieci na kobietę. ~~~ mamy wielkość rodziny.
EnglishAXIS Q60 Network Cameras are available in indoor and outdoor-ready models
Kamery sieciowe AXIS Q60 są dostępne w wersji do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz
EnglishNow I have money on that axis, and I have the possibility of children to survive there.
Teraz mamy pieniądze na tej osi, a ja mam możliwość przeżycia dzieci tam.
EnglishIn the configuration view, you manage the Axis network video products in an efficient way.
Widok konfiguracji pozwala na efektywne zarządzanie sieciowymi produktami wideo Axis.
EnglishWith AXIS Camera Management you can configure one or many devices at a time.
Za pomocą AXIS Camera Management można skonfigurować jedno lub wiele urządzeń jednocześnie.
EnglishAXIS P7214 provides edge storage through a microSDHC memory card slot.
AXIS P7214 obsługuje pamięć masową typu Edge poprzez gniazdo karty pamięci MicroSDHC.
EnglishYou will receive an e-mail including a link to a page on www.axis.com
Otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą łącze do strony www.axis.com,
EnglishYou are trying to access an area on the Axis website with restricted access.
Próbujesz uzyskać dostęp do obszaru witryny internetowej firmy Axis o ograniczonym dostępie.
EnglishThe size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.
Rozmiar bąbelka to ludność, a na tej osi umieściłem poziom płodności.
EnglishAnd here you can see it's rotating about the vertical axis only, creating circles.
Tu widać, jak obraca się tylko wokół pionowej osi, tworząc okręgi.