Como se fala "to augment" em polonês

EN

"to augment" em polonês

EN to augment
volume_up
[augmented|augmented] {verbo}

to augment (também: to aggrandize, to compound)

Exemplos de uso para "to augment" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn clinical studies, tadalafil was shown to augment the hypotensive effects of nitrates.
W badaniach klinicznych wykazano, że tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów.
EnglishSo now, what I can do -- I can augment the world around me with this digital information.
Umożliwiło to mi rozszerzenie rzeczywistości za pomocą informacji cyfrowej.
EnglishIt is our duty and responsibility to conserve and augment these reserves.
Oszczędzanie i zwiększanie tych zasobów jest naszą powinnością i jesteśmy za to odpowiedzialni.
EnglishAnd then, we'd like to augment the automated search with human insight.
Chcielibyśmy także, by maszynowe poszukiwania wsparł ludzki umysł.
EnglishAnd the third is to augment memory by creating a visual persistence.
I trzecia: poszerzajmy pamięć poprzez budowanie trwałego obrazu.
EnglishSimultaneous administration of ciprofloxacin with warfarin may augment its anti-coagulant effects.
Równoczesne podawanie cyprofloksacyny z warfaryną może nasilać jej działanie przeciwzakrzepowe.
EnglishThe system was designed to augment human intelligence, it was called.
System miał służyć poszerzeniu ludzkiej inteligencji.
EnglishFor example, we can augment digital content with physical mass.
Możemy wyrazić dane cyfrowe, przy użyciu ciężaru.
EnglishIn clinical studies, tadalafil (5, 10 and 20 mg) was shown to augment the hypotensive effects of nitrates.
W badaniach klinicznych wykazano, że tadalafil (5 mg, 10 mg i 20 mg) nasila hipotensyjne działanie azotanów.
EnglishWhy not have the quick wit of a Ken Jennings, especially if you can augment it with the next generation of the Watson machine?
Czemu nie mielibyśmy mieć bystrego umysłu Kena Jenninga, szczególnie, gdybyśmy mogli się uczyć od nowego superkomputera Watson?
EnglishIn clinical pharmacology studies, the potential for tadalafil to augment the hypotensive effects of antihypertensive agents was examined.
W klinicznych badaniach farmakologicznych oceniano możliwość nasilania hipotensyjnego działania leków przeciwnadciśnieniowych przez tadalafil.
EnglishEntirely in line with the subsidiarity principle, Member States must utilise the opportunities available at EU level in order to augment their existing national policies.
Państwa członkowskie muszą wykorzystać szanse dostępne na szczeblu UE w całkowitej zgodności z zasadą pomocniczości, aby poprawić swoje obecne strategie.