EN appalled
volume_up
{adjetivo}

appalled (também: awestruck, fearful, frightened, horrified)
And I was really appalled, and I couldn't figure out what to do.
Byłem naprawdę przerażony i nie wiedziałem, co robić.
(RO) I, too, wish to say that I am appalled by the way in which the law we are discussing is presented.
(RO) Jak także pragnę powiedzieć, że jestem przerażony sposobem przedstawienia ustawy, o której dyskutujemy.
I am appalled that the ECR Group, which contains the British Conservatives, has submitted an amendment to this proposal which reduces its coverage.
Jestem przerażony, że grupa ECR, w skład której wchodzą brytyjscy konserwatyści, złożyła do tego projektu poprawkę, która ogranicza jego oddziaływanie.
appalled
I am truly appalled at the behaviour of Members of the Italian left.
Jestem głęboko zbulwersowany zachowaniem posłów włoskiej lewicy.
That is the second reason why I am appalled.
Jest to drugi powód, dlaczego jestem zbulwersowany.
However, I am appalled, President-in-Office, by your disgraceful comment here this morning that Lisbon is worse than Nice.
Jestem jednak zbulwersowany uwagą, jaką wygłosił pan urzędujący przewodniczący dziś rano, że Lizbona jest gorsza od Nicei.

Sinônimos (inglês) para "appalled":

appalled

Exemplos de uso para "appalled" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIf you looked in the book, you saw this, which I really was appalled by.
Jeżeli zajrzeliście do książki to widzieliście to, załamuje mnie to trochę.
EnglishWe have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
Wszystkimi nami wstrząsnęły zdjęcia z kanadyjskich polowań na foki.
EnglishI am also appalled at the lack of respect that this speech has been given by some Members of this House.
Przeraża mnie też brak szacunku okazany w wypowiedziach niektórych posłów w tym Parlamencie.
EnglishI believe that we were all appalled by the repressive measures taken against the protesters in December.
Sądzę, że wszyscy byliśmy wstrząśnięci grudniowymi represjami zastosowanymi wobec protestujących.
EnglishI was appalled at what they told me.
EnglishI am, frankly, appalled at some of the abuses that have gone on in this Chamber by Spanish MEPs seeking to cover up these practices.
Szczerze mówiąc, jestem zatrwożony niektórymi nadużyciami, których dopuścili się w tej Izbie hiszpańscy posłowie do PE, aby ukryć te praktyki.
EnglishAs a member of the Committee on Budgets, I am appalled to see almost the whole committee, except for me, approve all of these requests for transfers.
Zatrważa mnie, jako członka Komisji Budżetowej, że z wyjątkiem mnie cała Komisja zatwierdza wszystkie te wnioski dotyczące przesunięć.
EnglishI was appalled to learn this evening that a planned performance in Romania in April had been cancelled because of pressure from the Chinese Government.
Mój niesmak wzbudziła dziś wieczór informacja, że zaplanowany na kwiecień spektakl grupy w Rumunii został odwołany wskutek nacisków chińskiego rządu.
EnglishI must say that I was appalled by the comments of the Ugandan Minister for Ethics and Integrity, who announced that homosexuals can forget about human rights.
Muszę powiedzieć, że przeraziły mnie uwagi ugandyjskiego ministra ds. etyki i uczciwości, który stwierdził, iż homoseksualiści mogą zapomnieć o prawach człowieka.
EnglishWhat is more, we have been appalled by reports of the torture and ill-treatment of people detained on political grounds, including ex-presidential candidate Mikhalevich.
Ponadto jesteśmy oburzeni doniesieniami o stosowaniu tortur i złym traktowaniu osób zatrzymanych z powodów politycznych, w tym byłego kandydata na prezydenta, Michalewicza.
EnglishI have been active in this field for many years and I have to say that I was appalled, Commissioner, by what they told me about the situation of the Roma in the Marseille area.
Od wielu lat aktywnie działam w tej dziedzinie i muszę przyznać, pani komisarz, że byłam wstrząśnięta opowieściami o sytuacji Romów mieszkających w okolicach Marsylii.