Como se fala "mine" em norueguês

EN

"mine" em norueguês

volume_up
mine {subst.}
NO
NO

"mine" em inglês

EN
EN

mine {substantivo}

volume_up
1. "area dug up for minerals"
mine (também: mine)
And because we're not breaking down the plastic into molecules and recombining them, we're using a mining approach to extract the materials.
Og fordi vi ikke bryter ned plasten til molekyler og kombinerer dem på nytt, bruker vi en gruve tilnærming for å utvinne materialene.
2. "underground"
mine (também: mine)
And because we're not breaking down the plastic into molecules and recombining them, we're using a mining approach to extract the materials.
Og fordi vi ikke bryter ned plasten til molekyler og kombinerer dem på nytt, bruker vi en gruve tilnærming for å utvinne materialene.
3. "surface"
mine (também: pit)
4. militar: "exploding device"
mine
The more stuff that's mine, the better.
Jo mer ting som er mine, jo bedre er det.
NO

mine {masculino}

volume_up
mine (também: utrykk, ansiktsuttrykk)
volume_up
face {subst.} (facial expression)
Jeg mener, dette var ansiktene til vennene mine.
I mean, these were the faces of my friends.

Exemplos de uso para "mine" em norueguês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English0:12 When I was 10 years old, a cousin of mine took me on a tour of his medical school.
0:12 Da jeg var 10 år gammel tok en fetter meg med rundt på den medisinske skolen sin.
English0:11 So a few weeks ago, a friend of mine gave this toy car to his 8-year-old son.
0:11 For et par uker siden ga en kamerat av meg en lekebil til den åtte år gamle sønnen sin.
English(Laughter) A friend of mine once said, "You know, a three year-old is not half a six year-old."
(Latter) En venn av meg sa en gang: "En treåring er ikke en halv seksåring."
EnglishAnd about a week later, a friend of mine came to me and said, "Listen, you've got to join choir.
Omtrent en uke senere kom en kompis til meg og sa, "Hør her, du bare må bli med i koret.
EnglishAnd an aid worker friend of mine told me the most beautiful story, or I find it beautiful.
En venn av meg som er hjelpearbeider fortalte meg en vakker historie, eller, jeg syns den er vakker.
EnglishAll of these girls went to the gold mine, and they were predominantly prostitutes doing other things.
Alle de jentene dro til gullgruvene, og de var for det meste prostituerte som gjorde andre ting.
English(Laughter) (Laughter) I mean, YouTube is just a gold mine.
(Latter) (Latter) Se her, YouTube er jo bare ei gullgruve.
EnglishI worked with these friends of mine that I have here.
Jeg arbeidet med disse vennene av meg som jeg har her.
EnglishAnd a friend of mine, April, who I've had since kindergarten, she thanks her children for doing their chores.
Og en venn av meg, April, som jeg har kjent siden barnehagen, takker sine unger for at de gjør pliktene sine.
EnglishA friend of mine did that -- Richard Bollingbroke.
En venn av meg laget det -- Richard Bollingbroke.
EnglishOur education system has mined our minds in the way that we strip-mine the earth: for a particular commodity.
Utdanningssystemet har utnyttet våre sinn på samme måte som vi støvsuger jorden: på jakt etter en bestemt råvare.
EnglishIce is the canary in the global coal mine.
Isen er kanarifuglen i den globale kullgruva.
EnglishAnd the metals, we typically get from ore that we mine in ever widening mines and ever deepening mines around the world.
Metallene får vi vanligvis fra malm som vi utvinner i gruver som stadig blir bredere og stadig dypere, rundt i verden.
EnglishBut at the age of 14, a friend of mine got me interested in comic books, and I decided that was what I wanted to do for a living.
Men da jeg var 14 år gammel fikk en venn meg til å bli interessert i tegneserier, og jeg bestemte meg for at det var dette jeg ville leve av.
EnglishI, me, me, mine.
English5:50 Several years ago, a few friends of mine decided we needed to bridge the disconnect between our generation and the generation of young women.
5:50 For mange år siden bestemte noen venner av meg seg for at vi måtte bygge bru over avgrunnen mellom vår generasjon og generasjonen av unge kvinner.
English0:41 I'm going to steal a story from a friend of mine, a Bosnian friend, about what happened to her, because I think it will illustrate for you exactly what it feels like.
0:41 Jeg vil stjele en fortelling fra en venn av meg, en bosnisk venn, om hva som hendte henne, fordi jeg tror det forklarer akkurat hvordan det er.
EnglishAnd it turned out that one of the guys there, a friend of mine that I never actually met, but befriended through some prop deals, was the manager of a local foundry.
Og det viste seg at en av folkene der, en venn av meg som jeg faktisk aldri hadde møtt, men ble kjent med gjennom noen rekvisitthandler, var lederen for et lokalt verft.
EnglishThis one was unexpected because I started the year as an agnostic, and by the end of the year, I became what a friend of mine calls a reverent agnostic, which I love.
Denne lærdommen var uventet fordi jeg begynte året som en agnostiker, og ved slutten av året hadde jeg blitt noe en venn av meg kaller "ærbødig agnostiker", som jeg elsker.