Como se fala "memory" em norueguês

EN

"memory" em norueguês

volume_up
memory {subst.}

EN memory
volume_up
{substantivo}

1. geral

memory (também: memory, mind)
Low amounts of memory can cause programs to run slowly or stop running altogether.
Lite minne kan føre til at programmer kan kjøre langsomt eller slutte å virke helt.
Computers rely on memory to run programs.
Datamaskiner krever tilgjengelig minne for å kjøre programmer.
The number varies from client to client and also depends on your machine's performance and memory.
Antallet varierer fra klient til klient, og er også avhengig av maskinens ytelse og minne.

2. "ability to recall"

memory (também: memory, mind)
Low amounts of memory can cause programs to run slowly or stop running altogether.
Lite minne kan føre til at programmer kan kjøre langsomt eller slutte å virke helt.
Computers rely on memory to run programs.
Datamaskiner krever tilgjengelig minne for å kjøre programmer.
The number varies from client to client and also depends on your machine's performance and memory.
Antallet varierer fra klient til klient, og er også avhengig av maskinens ytelse og minne.
memory (também: mind)
People's memories inflate what they think they saw.
Folks hukommelse blir blåst opp til det de trodde de så.
Men et rammeverk for hukommelse.
We are blessed with a language, a system of communication, so powerful and so precise that we can share what we've learned with such precision that it can accumulate in the collective memory.
Vi er velsignet med språk, en måte å kommunisere på som er så kraftfull og presis at vi kan dele det vi har lært med en slik presisjon at det kan samle seg i den kollektive hukommelse.

3. TI

memory (também: store)
Low amounts of memory can cause programs to run slowly or stop running altogether.
Lite minne kan føre til at programmer kan kjøre langsomt eller slutte å virke helt.
Computers rely on memory to run programs.
Datamaskiner krever tilgjengelig minne for å kjøre programmer.
The number varies from client to client and also depends on your machine's performance and memory.
Antallet varierer fra klient til klient, og er også avhengig av maskinens ytelse og minne.

4. TI: "RAM or ROM"

memory

Exemplos de uso para "memory" em norueguês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd on top of it, we have this memory system called the neocortex.
Og på toppen av det har vi minnesystemet, som kalles hjernebarken.
EnglishAnd the memory system is sitting over the sensory part of the brain.
Og minnesystemet ligger over sansedelene i hjernen.
EnglishUsage statistics contain aggregated information such as preferences, button clicks, and memory usage.
Bruksstatistikker inneholder samlet informasjon, som for eksempel innstillinger, knappeklikk og minnebruk.
EnglishOf course, the memory is really huge.
Selvfølgelig er hukommelsen vår virkelig enorm.
English17:08 When I was four years old, I have a vivid memory of finding two pinpoint scars on my ankle and asking my dad what they were.
17:08 Da jeg var fire år gammel kan jeg levende huske at jeg fant to ørsmå arr på ankelen min og at jeg spurte faren min hva dette var.
EnglishMatty invites people to mail him digital cameras that they've found, memory sticks that have been lost with orphan photos.
(JegFantKameraetDitt) Matty inviterer folk til å sende ham digitale kameraer som de har funnet, minnepinner som har blitt mistet med foreldreløse bilder.
EnglishAn example would be in "Finding Nemo," in the short tension, you were always worried, would Dory's short-term memory make her forget whatever she was being told by Marlin.
Et eksempel kunne være i "Oppdrag Nemo," den kortsiktige spenningen var at du aldri visste om Dorys kortidsminne ville få henne til å glemme det Marlin fortalte henne.