Como se fala "material" em norueguês

EN

"material" em norueguês

EN material
volume_up
{substantivo}

1. "matter"

material (também: stuff)
4:00 Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
4:00 Så, mycel er et fantastisk materiale, fordi det er et selvbyggende materiale.
3:25 Now most people think that's because plastics are a throw-away material, have very little value.
3:25 De fleste tror dette er fordi plast er et kaste-materiale som er lite verdt.
Does linking to copyright material also violate copyright policy?
Bryter jeg retningslinjene for opphavsrett hvis jeg legger ut en link til opphavsrettslig beskyttet materiale?

2. "basis for written work"

material
This is a material you all know is Styrofoam, but I like to think of it as toxic white stuff.
Dette er et materiale som dere alle kjenner som Isopor, men som jeg liker å tenke på som et giftig hvitt stoff.

3. "cloth"

material (também: garment, item of clothing, stuff, cloth)
This is a material you all know is Styrofoam, but I like to think of it as toxic white stuff.
Dette er et materiale som dere alle kjenner som Isopor, men som jeg liker å tenke på som et giftig hvitt stoff.
material (também: clothing, garment, item of clothing)

Sinônimos (inglês) para "material":

material

Exemplos de uso para "material" em norueguês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishVictorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Under Dronning Victoria trodde man at bølger måtte være være bølger i noe -- eteren.
EnglishIt's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.
Det er det siste store materialet til å gjenvinnes i en betydelig grad på jorden.
EnglishYet, after just a few weeks of use, you'll throw this material in the trash.
Likevel, etter bare noen uker med bruk, kaster man dette materialet i søpla.
EnglishWe're sieving the material, we're using magnets, we're using air classification.
Vi siler ut materialet, vi bruker magneter, vi bruker luftseparering.
EnglishWe have this tendency to think that only solid, material things are really things at all.
Vi har en tendens til å tenke at bare massive, materielle ting er ting i det hele tatt.
EnglishThis material actually has some traits that make it seem almost too good to be true.
Dette materialet har faktisk noen egenskaper som får det til å virke for godt til å være sant.
EnglishAnd so this starting material is back to the basic building block.
Så dette oppstartmaterialet er tilbake til de fundamentale byggesteinene.
English4:05 So once you have these attributes of this material, then you can do a lot of things.
4:05 Så når man har alle disse egenskapene i dette materialet, da kan man gjøre en hel masse ting.
EnglishIn biological systems it's important not to have a whole lot of extra material requirements for building it.
I biologiske systemer er det viktig å ikke ha mye- -ekstra krav til materialene.
EnglishThe EPA estimates, in the United States, by volume, this material occupies 25 percent of our landfills.
EPA estimerer at i USA, okkuperer dette materialet 20 prosent av våre søppeldynger, målt i volum.
EnglishIn fact, this material you see is clear and transparent.
Faktisk er dette materialet dere ser klart og gjennomsiktig.
English14:59 And of course, this task has material dimensions.
14:59 Denne oppgaven har naturligvis materielle dimensjoner.
EnglishThe components of this material are just water and protein.
Komponentene i dette materialet er bare vann og protein.
EnglishNo filter is 100 percent accurate, but SafeSearch should help you avoid most of this type of material.
Ingen filtre er 100 prosent nøyaktige, men Sikkert Søk bør bidra til å unngå det meste av slikt innhold.
EnglishNo filter is 100 percent accurate, but SafeSearch should help you avoid most of this type of material.
Ingen filtre er 100 prosent nøyaktige, men Sikkert Søk skal bidra til å unngå det meste av slikt innhold.
EnglishThe final step is, of course, the product, whether it's a packaging material, a table top, or building block.
Det siste steget er selvfølgelig produktet, om det er emballasje, en bordplate eller en byggestein.
EnglishThis is the same material that you would get from oil.
Dette er det samme materialet som man får fra olje.
EnglishMaterial which you disagree with or deem inappropriate is not always a violation of Google's Terms of Service.
Material which you disagree with or deem inappropriate is not always a violation of Google's Terms of Service.
English8:21 And so there is this other unique material trait that these materials have, that they're programmably degradable.
8:21 Så det er en annen unik materialegenskap som disse materialene har, at de er programmerbart nedbrytbare.
EnglishAnd so the material can assume a lot of formats.