Como se fala "master's" em norueguês

EN

"master's" em norueguês

EN master's
volume_up
{substantivo}

master's (também: master's degree)
Sharing settings is your master control for a particular file or folder.
Sharing settings is your master control for a particular file or folder.
And then I started conducting, and I ended up doing my master's degree at the Juilliard School.
Så startet jeg å dirigere, og jeg endte opp med å ta master graden min ved Juilliard (Prestisjetung musikkskole).
Some gift cards or prepaid cards (with Visa, MasterCard, American Express or Discover logos) can't be used to purchase digital items.
Enkelte gavekort eller forhåndsbetalte kort (med Visa-, MasterCard-, American Express- eller Discover-logo) kan ikke brukes til å kjøpe digitale varer.
master's (também: master's degree)

Traduções parecidas para master's em Norueguês

master substantivo
master adjetivo
to master verbo
-'s
Norwegian

Exemplos de uso para "master's" em norueguês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNow, of course it takes years to learn how to master a grand piano with a million keys.
Det tar selvfølgelig årevis lære hvordan man mestrer et flygel med en million tangenter.
EnglishThere's my first casting, there's my master and there's my bronze.
Der er den første avstøpningen min, så kommer hovedmalen min og til slutt bronsen min.
EnglishSo maybe the real question is, you know, I look at life and say, there's two master lessons.
Så det virkelige spørsmålet er kanskje, du vet, jeg ser på livet og sier at det to hovedlærdommer.
EnglishA Google Account functions as a master Google login, made up of a single email address and password.
En Google-konto fungerer som hovedpåloggings-ID for Google, og består av én e-postadresse og ett passord.
English4:38 CO: I decided to stay in the country, give up the master's in Moscow and to work full-time to make this happen.
4:38 CO: Jeg bestemte meg for å bli i landet, gi opp masteren i Moskva og for å jobbe fulltid med å få dette til å skje.
EnglishHe took my master Falcon pattern, he actually did lost wax casting in bronze for me, and this is the bronze I got back.
Han brukte min ferdige mal for Falken, og han tok en formstøpning i bronse for meg, og dette er bronsen jeg fikk tilbake.
EnglishYou may be born lucky, where you know how to master your neocortical column, and you can play a fantastic symphony.
Du kan være født heldig, eller så vet du hvordan du kan mestre din neokortikale kolonne og du kan spille en fantastisk symfoni.
English6:50 Muslims regard Jesus as the master of Sufism, the greatest prophet and messenger who came to emphasize the spiritual path.
6:50 Muslimer ser på Jesus som herre over Sufismen, den største profet og budbringer som kom for å understreke den åndelige vei.
EnglishIt's based on this great cognitive science research that if we can master 10,000 hours of effortful study at anything by the age of 21, we will be virtuosos at it.
Den er basert på denne flotte kognitive vitenskapelige forskningen at hvis vi kan mestre 10 000 timer med innsatsfull læring, av hva som helst vil vi i en alder av 21 være virtuose i det.