EN waist
volume_up
{substantivo}

waist (também: body)
waist (também: gallery, porch, veranda, verandah)
volume_up
tornác {subst.}
He ran across the parsonage lawn bent over at the waist, settled into the shadow of the porch for a moment to make sure he was unwatched, then climbed the steps.
Most kétrét hajlottan áthussant a parókia pázsitján, megállt a tornác árnyékában egy pillanatra, hogy lássa, nem figyelik-e, majd fölsurrant a lépcsőn.
waist (também: narrowing, stricture)
waist (também: shaft)
volume_up
derék {subst.}
Below the waist the photo was mostly legs and very nice legs at that.
Derék alatt főleg lábakból állt a fénykép, mégpedig fene jó lábakból.
Her figure was obscene-tiny waist, healthy breasts, slender legs.
A lány alakja valósággal obszcén volt: karcsú derék, duzzadt keblek és vékony; formás lábak.
I reached for the small waist and felt her stiffen as if she had become iron.
A vékony kis derék után nyúltam, és éreztem, hogy teste megmerevedik, mintha vassá változna.
waist (também: shirtwaist)
volume_up
blúz {subst.}
A blúz a lány derekára csúszott.
waist
waist
volume_up
ingváll {subst.}

Sinônimos (inglês) para "waist":

waist

Exemplos de uso para "waist" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe gun lay within inches of the mans right hand; the oscillator was at his waist.
A fegyver centiméterekre feküdt a jobb kezétőől, az oszcillátor a derekán volt.
EnglishCowboy kept low, bending at the knees and waist, waiting for the perfect moment.
A tenyerébe fogta, mint egy baseball-lalbdát, és dobásra készen hátrahúzta a karját.
EnglishAs scrawny as he was around the middle, he couldn't button the pants at the waist.
Akármilyen cingár volt középtájt, a nadrágot nem tudta begombolni a derekán.
EnglishNative bearers scrambled from the waist-high grass and fled toward a distant ridge.
Bennszülöttek rajzottak szét a csípőmagas fű- ből, és a távoli domb felé menekültek.
EnglishHis arms enclosed her waist, and his lips moved along her cheek toward her mouth.
Sir Owain gyengéden átölelte a derekát, ajka lassan közeledett a Ladyéhez.
EnglishRussell was under six feet, and he needed to watch his eating by the look of his waist.
Russell meglehetősen alacsony fickó volt, és szemmel láthatóan szerette a hasát.
EnglishHe moved away like a dancer, his body almost motionless from the waist up.
Úgy libegett el, mint egy táncos, teste deréktól fölfelé szinte meg se moccant.
EnglishI put my hand to my waist and I felt of the pain inside me as if it were fire.
A derekamra tettem a kezemet, és úgy éreztem magamban a kínt, mintha tűz égne odabent.
EnglishHer hair was so long it fell to her waist in back, a great mass of soft red curls.
A haja olyan hosszú volt, hogy a derekáig omlott a selymes, vörös zuhatag.
EnglishThe belt was snapped tight around his waist, and McLanahan felt a prickle of panic.
Olyan szorosra rántották a derekánál, hogy McLanahant egy pillanatra elkapta a pánik.
EnglishThe fact that Petra was nude above the waist had ensured its publication.
Az, hogy Petra félmeztelen volt rajta, csak még szaftosabbá tette a felvételt.
EnglishStrong in his new importance, he put his arm around the Head Mistress's waist.
Frissen szerzett fontosságának tudatában átkarolta az igazgatónő derekát.
EnglishIt spread in waves down to his waist and was as white as a swan's wing.
Nagy, dús hullámokban a derekáig ért, és olyan fehér volt, mint a hattyú tolla.
EnglishHe sheathed the knife at his waist and swung the rucksack over his shoulder.
Visszacsúsztatta a kést a tokba az oldalán, és vállára kapta a hátizsákot.
EnglishI exposed the body to the waist without encountering another eight-legged forager.
Derékig felnyitottam az anyagot, de szerencsére nem lepett meg újabb nyolclábú ragadozó.
EnglishOne of the man's hands pressed familiarly against the skin of her waist.
A férfi egyik keze a nő derekán volt, a másik meg, szent isten, a szoknyája alatt.
EnglishIt suits you, Izarith said, as Candy tied a simple rope belt around her waist.
Illik hozzád mondta Izerit, amikor Cuki megkötötte a derekán az övként szolgáló kötelet.
EnglishBy the way, I've lost another five pounds, and my waist is now a thirty-two.
Különben azóta is fogytam két és fél kilót, már nyolcvan centis a derekam.
EnglishHe got back on the snowmobile and his hands crept around Jonesy's waist once more.
Visszakapaszkodott a hójáróra, és a keze ismét átölelte Jonesy derekát.
EnglishDot has been clutching him around the waist, and she gently eases him into a chair.
Dot a derekánál fogva tartja, s most gyöngéden leülteti az egyik székre.