Como se fala "wages" em húngaro

EN

"wages" em húngaro

HU
volume_up
wage {subst.}

EN wages
volume_up
{plural}

wages (também: action, petition, suit, plaint)
volume_up
kereset {subst.}
wages (também: wage)
volume_up
munkabér {subst.}

Sinônimos (inglês) para "wages":

wages
wage

Exemplos de uso para "wages" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
Ezek többsége nő, akik csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoznak.
EnglishThe EU was never intended to be about competition in wages and social dumping.
Az EU soha nem a bérversenyt és a szociális dömpinget volt hivatott szolgálni.
EnglishGordons wages were gradually raised, and the three of them managed, more or less.
omra azoktól az emberektől, főleg az idősebbektől, akiket maga körül látott.
EnglishIntroducing minimum wages will prevent the poorest countries from competing.
A minimálbér bevezetése tönkretenné a legszegényebb országok versenyképességét.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Ez a jólét süllyedését, a reálbérek csökkenését, a vásárlóerő mérséklődését jelenti.
EnglishWhen comparing wages, managers and executives should be considered separately.
A bérek összehasonlításakor a vezetőket és az igazgatókat külön kell figyelembe venni.
EnglishYou pay their wages with one hand, then collect the money back for rent with the other.
- Az egyik kezeddel kifizeted őket, a másikkal meg visszaveszed a pénzt a bérletre.
EnglishWe understand that the issue of minimum wages is important in many EU Member States.
Megértjük, hogy a minimálbérek témája sok uniós tagállamban fontos kérdés.
EnglishTrade unions report to us that wages have fallen by an average of 20%.
A szakszervezetek jelentették nekünk, hogy a bérek átlagosan 20%-kal csökkentek.
EnglishIn some countries this is done through legally imposed minimum wages.
Egyes országokban ez törvényben biztosított minimálbérek segítségével történik.
EnglishYou will receive no wages, since that is certainly not what you came here for.
Fizetségben nem részesülsz, hiszen nyilvánvalóan nem az vezérelt ide.
EnglishPeople have talked about minimum wages in some countries, but that is a national competence.
Említették a minimálbéreket egyes országokban, de ez nemzeti hatáskörbe tartozik.
EnglishThis Commission policy talks about the inflexibility of wages, which is to be reduced.
E bizottsági politika a bérek merevségéről szól, amelyet mérsékelni kell.
English1'd give a year's wages for Hikahi or Tsh't, or even Keepiru right now.
Egyévi fizetésemet odaadnám, ha Hikahi, Tsh't vagy akár Kipiru most mellettem lenne.
EnglishAs wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
És amint a bérek emelkednek, ez szintén terhet vesz le a szegények és a munkásosztály válláról.
EnglishIn other words, we need a ban on deducting payments in kind from wages.
Más szavakkal: meg kell tiltanunk, hogy a természetbeni juttatást levonhassák a bérből.
EnglishWe also need to view wages in relation to the effect they have on demand.
A bérek esetén azt is figyelembe kell venni, hogy milyen hatást gyakorolnak a keresletre.
EnglishWe need higher minimum wages and better social services in Europe.
Európának magasabb minimálbérekre és jobb szociális szolgáltatásokra van szüksége.
EnglishThe dad raised their wages all round to recompense them for the annoyance.
Apám felemelte a bérüket, hogy a kellemetlenségekért kárpótolja őket.
EnglishHe pays you no wages, she said, and he feeds you as little as he dares.
- Nem fizet nektek zsoldot - folytatta -, és olyan keveset ad ennetek, amennyit csak mer.