Como se fala "wage" em húngaro

EN

"wage" em húngaro

volume_up
wage {subst.}
HU

EN wage
volume_up
{substantivo}

wage (também: hire, lease, pay, payment)
volume_up
bér {subst.}
Respect of national wage and retirement-setting mechanisms (debate)
A nemzeti bér- és nyugdíjmegállapítási mechanizmusok tiszteletben tartása (vita)
A harmonised wage and pensions policy is not just a dream; it is illegal.
A harmonizált bér- és nyugdíjpolitika nem csak egy álom; ez jogszerűtlen.
It is critical that a wage price spiral be averted.
Létfontosságú, hogy elkerüljük az ár-bér spirált.
wage (também: wages)
volume_up
munkabér {subst.}
wage
volume_up
munkadíj {subst.}

Sinônimos (inglês) para "wage":

wage
wages

Exemplos de uso para "wage" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHowever, wage discrimination between women and men exists on the labour market.
A nők és férfiak bérezése közötti megkülönböztetés azonban létezik a munkaerőpiacon.
EnglishThe regional governments just wanted to serve as models here on wage dumping matters.
A tartományi kormányok csak modellként kívántak szolgálni a bérdömping ügyekben.
EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
A minimálbérnek azonban csak akkor van értelme, ha ehhez további intézkedések járulnak.
EnglishSoaring prices and compensatory wage increases are the worst enemies of prosperity.
A csillagászati árak és a kompenzációs béremelések a fejlődés legnagyobb ellenségei.
EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
A fizetés alsó határa az éves átlagos bruttó jövedelem 1,7-szeresének kell lennie.
EnglishParagraph 32 speaks of the setting up of a decent minimum wage at Member State level.
A 32. bekezdés méltányos minimálbér bevezetéséről beszél, tagállami szinten.
EnglishYou mean, like, why am I wasting my life working for minimum wage in a mall?
Azt akarja tudni, miért töröm magam minimálbérért egy bevásárlóközpontban?
EnglishWe are told that MONUC is not there to wage war, that it is there to keep the peace.
Az mondják, hogy a MONUC nem azért van ott, hogy háborúzzon, hanem hogy őrizze a békét.
EnglishHe was thinking of his brother, marching with the Tiste Edur to wage war on his homeland.
Fivérére gondolt, aki a Tiste Edurok között menetelt, hogy harcoljon hazája ellen.
EnglishThe Pact for the euro unfortunately proposes to make wage austerity a permanent fixture.
Az eurócsomag sajnálatos módon a bérek megszorításának állandóvá tételét javasolja.
English. - Conservatives support the principle of a minimum wage in the United Kingdom.
írásban. - A konzervatívok az Egyesült Királyságban támogatják a minimálbér elvét.
EnglishA key point for social cohesion is the introduction of a national minimum wage.
A szociális kohézió egyik kulcseleme a nemzeti minimálbér bevezetése.
EnglishWage inequality has also remained stable since 2003, and has only changed by 1% since 2000.
A bérek egyenlőtlensége is állandó 2003 óta, és 2000 óta is csak 1%-ot változott.
EnglishOn top of that, the Commission is now interfering in national wage policy, too.
Ráadásul a Bizottság most még a nemzeti bérpolitikába is beavatkozik.
English'I just spent an unskilled worker's yearly wage getting it for you.'
Egy szakképzetlen munkás egész éves fizetését költöttem rá, hogy neked is jusson.
EnglishAs we have already heard, wage equality has been enshrined in the Treaties of Rome since 1957.
Ahogy már elhangzott, a Római Szerződések 1957 óta biztosítják a béregyenlőséget.
EnglishThe minimum wage has been reduced in Latvia, and it is lower than the subsistence level.
Lettországban csökkentették a minimálbéreket, amely most a megélhetési szint alatt van.
EnglishEight hundred a year was a minimum living wage to him, as two pounds a week was to Gordon.
Évi nyolcszáz volt számára a minimum, mint Gordon számára a heti két font.
EnglishMoreover, the minimum wage provided by the host country legislation should be guaranteed.
Ezen kívül, a fogadó ország jogszabályai által biztosított minimálbért garantálni kell.
EnglishHowever, the report also contains requirements for minimum wage systems.
Mindazonáltal a jelentés elvárásokat tartalmaz a minimálbérrendszerekkel kapcsolatban is.