EN to up
volume_up
{verbo}

She saw him in another place, a dark place, as she rose up out of the abyss.
Most egy másik helyen látta őt; egy sötét helyen, amint felemelkedik a mélységből.
At his heels now, perhaps rising up with the clear poison dribbling from its brass snout.
A sarkában van, talán éppen felemelkedik, rézszájából lecseppen a tiszta méreg.
[Rises from the chair and draws himself up straight with his hands hanging at his sides.]
(Felemelkedik a székről, és vigyázzba áll) Bocsánat, nem akarom tovább feltartani.
to up (também: to add, to enhance, to erect, to heave)
(Cohn-Bendit úr kék kártyát emel fel)
magasabb színvonalra emel
I applaud the job done by Mrs Sudre which, unremittingly and with a great deal of skill, determination and compassion, speaks up on behalf of the outermost regions.
Sudre asszony munkája dicséretet érdemel, amiért szüntelenül és óriási hozzáértéssel, eltökéltséggel és részvéttel emel szót a legkülső régiók nevében.
From the corner of his eye he saw Roger's shadow move as he stood up quickly.
A szeme sarkából látta, hogy Roger árnyéka megmozdul, s a barátja feláll.
I felt the hair on the back of my neck go up; the second time in one week.
Egy héten belül másodszor éreztem, hogy feláll a tarkómon a szr.
I forget his name, but I also hope he will stand up when he speaks and show some respect for this House.
Elfelejtettem a nevét, de remélem, megtiszteli a Házat azzal, hogy feláll, amikor beszél.

Sinônimos (inglês) para "up":

up

Exemplos de uso para "to up" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe contact of the steel wheel rims with the pavement flung up turquoise sparks.
Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak.
EnglishSo Carrie got up, went to her bed, and slid between the cool sheets.
De csend volt; Így hát felkelt, az ágyához lépett, és bebújt a hűvös paplan alá.
EnglishOne thing was clear: She was keeping him tied up for her protection and his own.
Egy dolog nyilvánvalóvá vált: saját maga és az ő védelmében tartotta megkötözve.
EnglishAs the doors closed, he picked up the receiver, and pressed the tiny red button.
Ahogy csukódott az ajtó, fölemelte a kagylót, és benyomta az apró, piros gombot.
EnglishFeeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
Kabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
English'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
EnglishThe man with her - maybe a boyfriend, maybe her ex - was helping her pick it up.
A pasas, aki vele van talán a pasasa, talán az exférje , segít neki összeszedni.
EnglishShe didn't look up, and eventually I shrugged to myself and carried on sipping.
Pillantására sem méltatott, így aztán vállat vontam, és folytattam a kanalazást.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Megvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
Englishthe woman called from the cash ister, already ringing him up.
A szokásosat, Jared? kérdezte a nő, de már ütögette is a pénztárgép billentyűit.
EnglishDumbfounded, Surgath did so, holding it up to the light of the whirling scepter.
Surgath tompán úgy tett és a jogar végénél szikrázó fény elé tartott egy követ.
EnglishSuits him very well to lie up and ring bells and have trays brought up and down.
- Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljanak körülötte a tálcával.
EnglishA gust of air came up the stairway and moved the sluggish stench for an instant.
Széllökés rohant föl a lépcsőn, és egy pillanatra megmozgatta a kásás büdösséget.
Englishsaid Rumfoord up in his treetop.
Szózatot óhajt intézni hozzánk, Mrs. Rumfoord? kérdezte a fa tetejéről Rumfoord.
EnglishIn his excitement Timothy had kicked aside his rug and had sat up in his chair.
Timothy izgalmában lerúgta magáról a takarót, és felegyenesedett a karosszékben.
EnglishTen minutes later we were standing in a clearing high up on the wooded hillside.
Tíz perccel később már az erdős domboldalon, egy magasan fekvő tisztáson álltunk.
EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishUp until a month ago he went once a week, now it's at least three times a week.
Egy hónappal ezelőttig hetente egyszer ment, azóta legalább háromszor egy héten.
EnglishAgain the Demons came up the Elfitch, and again the Free Corps thrust them back.
A démonok ismét feldübörögtek az Elfitchen; a Szabad Cohors ismét lezavarta őket.
EnglishI closed up shop after my wife died, and I've been roaming the world ever since.
A feleségem halála után bezártam a boltot, és azóta egyfolytában a világot járom.