Como se fala "unto" em húngaro

EN

"unto" em húngaro

EN

unto {preposição}

volume_up
unto (também: to)
With bombards projecting from their turrets, with their roaring and dust, they were like unto dragons.
Több mint húsz ilyen fenevadat számoltam össze, ahogy lassan, egy vonalban gördültek előre, táborunk felé.
unto (também: to)
unto (também: to)
He said unto them: Therefore every scribe instructed in the kingdom of heaven, is like to a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure new things and old.
Erre így folytatta: "Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő."
unto (também: to)
He said unto them: Therefore every scribe instructed in the kingdom of heaven, is like to a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure new things and old.
Erre így folytatta: "Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő."
unto (também: to, up)
unto (também: to)
unto (também: to)
You's Callie's business unto your maw gets back.
Amíg haza nem jön a mamád, Callie-nek kell vigyáznia rád.
unto (também: to)
And let us consider one another, to provoke unto charity and to good works:
Legyen gondunk , hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást.
Peace I leave with you: my peace I give unto you: not as the world giveth, do I give unto you.
Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült , ahogy az Írás mondja: "Ne félj, Sion leánya!
The second time he shall appear without sin to them that expect him unto salvation.
Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik várnak.
unto (também: to)

Exemplos de uso para "unto" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd so to their final rest do we commit these two and entrust them unto our Lord.
00:48:03.04,00:48:09.48 Rábízzuk két testvérünket a mi Urunk Istenünk irgalmára.
EnglishThen cometh Jesus from Galilee to the Jordan, unto John, to be baptized by him.
Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék.
EnglishGrace be unto you and peace, from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!
EnglishGrace unto you: and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Kegyelem és békesség nektek Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól!
EnglishTo give knowledge of salvation to his people, unto the remission of their sins.
Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük.
EnglishNow it is not written only for him that it was reputed to him unto justice,
De nemcsak miatta van megírva, hogy megigazulására szolgált, hanem miattunk is.
EnglishI had many things to write unto thee: but I would not by ink and pen write to thee.
Még sok mindent tudnék neked írni, de nem akarom neked tintával és nádtollal írni.
EnglishBut he that prophesieth speaketh to men unto edification and exhortation and comfort.
Aki viszont prófétál, az emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél.
EnglishBut the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea.
A testvérek Pált és Szilást azonnal, még akkor éjszaka útnak indították Bereába.
EnglishHe humbled himself, becoming obedient unto death, even to the death of the cross.
Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
EnglishBut avoid foolish and old wives fables: and exercise thyself unto godliness.
Utasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az istenfélelemben.
EnglishFor God hath not subjected unto angels the world to come, whereof we speak.
Az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem az angyalok uralma alá rendelte.
EnglishAnd one said unto him: Behold thy mother and thy brethren stand without, seeking thee.
Valaki szólt neki: "Anyád és rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled."
EnglishLike motes and shadows see them move awhile; Your ears unto your eyes I'll reconcile.
Árnyak gyanánt ők, látom, mint lebegnek: A szem segítsen most már fületeknek.
EnglishGrace unto you: and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!
EnglishAs it is written: Abraham believed God: and it was reputed to him unto justice.
Ugyanaz történik, mint Ábrahám esetében: "Hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált."
EnglishTHERE WAS A MASTER COME UNTO THE EARTH, BORN IN THE HOLY LAND OF INDIANA,
1. There was a Master come unto the Earth, born in the holy land of Indiana,
EnglishFor in that he died to sin, he died once: but in that he liveth, he liveth unto God.
Aki meghalt, az egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, aki azonban él, az Istennek él.
EnglishNow God himself and our Father and our Lord Jesus Christ, direct our way unto you.
Isten, a mi Atyánk és Urunk, Jézus (Krisztus) vezesse hozzátok utunkat!
EnglishBut of the rest no man durst join himself unto them: but the people magnified them.
Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép magasztalta őket.