Como se fala "truck" em húngaro

EN

"truck" em húngaro

EN

truck {substantivo}

volume_up
truck (também: cart, dolly, trolley, dray)
truck (também: cart)
The great ugly shape of a truck appeared ahead, its taillights like beacons.
Feltűnt egy kamion randa nagy tömege, hátsó lámpái jelzőfényként villództak.
Trout asked about the truck, and the driver said it was the greatest truck hi the world.
= Trout a kamion felől érdeklődött, és a sofőr azt mondta, ez a világ legnagyszerűbb kamionja.
Okay, now this is The most important thing When you wanna brake a truck.
A legfontosabb dolog a kamion lefékezésénél, hogy...
truck (também: flat wagon)
From afar came the sound of a three-wheeled truck starting up.
Távolból az induló teherkocsi berregése hallatszott.
The truck is carrying a 1,000-liter water deadweight.
A teherkocsi 1,000 liter összsúlyú vizet szállít.
If it came for him now Reaching behind him, he felt the side of the truck.
Hátranyúlt, és kitapogatta a teherkocsi oldalát.
truck (também: lorry, van)
Below it was a truck, and next to the truck some cars belonging to the Vatican.
Egy Alitalia 747-es gurult a terminál felé egy teherautó és néhány vatikáni autó kíséretében.
A truck ran into the state capital building... and it went on fire on television.
Egy teherautó belehajtott egy pénzügyi épületbe... és kigyulladt a tévében.
She watched as a beer truck lumbered by with a clink of quivering warm, wet promises.
Nézte, ahogyan meleg és folyékony ígéretekkel elcsörömpöl egy sörszállító teherautó.

Sinônimos (inglês) para "truck":

truck

Exemplos de uso para "truck" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd those cannabis bags in our truck... those stickers had the same monkey logo.
És a kamionon lévő marihuánás csomagokon... is ugyanilyen majmos matrica volt.
EnglishOutside the receiving room, twenty feet beyond the foot of the long truck ramp.
Úgy tíz méterrel a hosszú rámpa mellett, az áruátvételi irodától rohant felénk.
EnglishArizona, honey, had to do it, had to steal the truck, but that's another story.
- Arizonában, szivi, muszáj volt, el kelletett lopni, de ez mán egy másik sztori.
EnglishMulder left Jared to stand with the pickup owner as went over to the logging truck.
Mulder otthagyta Jaredet a kisteher tulajdonosával, és odaballagott a kamionhoz.
EnglishI went back at midnight in the same truck and unloaded the body in the garage.
Éjfélkor visszamentem ugyanazzal a teherautóval, és betettem a hullát a garázsba.
EnglishHe sneaked up on the truck, and got close enough to see Ricky and Libby kissing.
Odakúszott a kocsihoz, és meglátta Rickyt és Libbyt, amint éppen csókolóztak.
EnglishTrooper Hamilton's initial pass had shown him no one was in the cab of the truck.
Hamilton rendőr elsőre úgy látta, senki sincs a kisteherautó vezetőfülkéjében.
EnglishThey came to get you in a truck with no windows, a truck that was gravestone gray.
Olyan kocsival jönnek az emberért, aminek nincs ablaka, és szürke, mint egy sírkő.
EnglishOnce again they headed toward their truck, but this time they managed to get in.
Ezután az egész Spruill család visszament a teherautóhoz, de ezúttal be is szálltak.
EnglishI think I can figure out how to work the pump on the tank truck so I'll be outside.
Én majd kitalálom, hogy kell dolgozni a pumpával a tartálykocsin, kinn maradok.
EnglishThe county deputy said to him, There's only one truck around here that's turquoise.
Örömét csupán az zavarta, hogy a megye helyettes rendőrfőnöke beszélt a fülébe.
EnglishI told you she would be no help, Scatter said from the darkness of the truck.
Mondtam, hogy nem fog segíteni szólalt meg Rongyos a furgon belsejének sötétjéből.
EnglishHe went, firing up his old truck and driving out of the parking lot too fast.
Elment, begyújtotta ócska teherjét, és nagy sebességgel elhúzott a parkolóból.
EnglishThe top priority was to find Tally, and the truck, before she could get too far.
Először is Tallyt kellett megtalálni, és a furgont, mielőtt túl messzire jutnak vele.
EnglishShe could certainly handle Pappy's truck, but she could not relax behind the wheel.
Minden gond nélkül el tudta vezetni papi kocsiját, de látszott rajta, hogy ideges.
EnglishPerhaps the driver thought his companions in the truck were accelerating as well.
Talán a sofőr arra gondolt, hogy a kristályt szállító furgon is gyorsított.
EnglishI yanked the two buckets up with all the might I could muster and ran to the truck.
Minden erőmet összeszedve felemeltem a két dobozt, és odarohantam a kocsihoz.
EnglishIt was an amazing coincidence that the truck driver had read a book by Kilgore Trout.
= Elképesztő véletlen volt, hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe.
EnglishWendy said: The day that you trimmed the hedges, Danny and I had a talk in the truck.
Azon a napon, amikor megnyested a sövényt, Danny meg én beszélgettünk a furgonban.
EnglishThe first fire truck screamed to a halt twenty feet away, and the crowd parted.
Tőlük néhány méternyire csikorogva lefékezett az első tűzoltókocsi, a tömeg szétnyílt.