Como se fala "through street" em húngaro

EN

"through street" em húngaro

EN through street
volume_up
{substantivo}

through street (também: high road, main road, major road, thoroughfare)
through street (também: through way)

Exemplos de uso para "through street" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd there they were, arguing again, behind us, as I was hurried through the street.
Tessék, már megint vitatkoztak mögöttünk, miközben az emberek siettek velem az utcán.
EnglishOn our way we had to pass through Hudson Street, which is a very quiet thoroughfare.
Utunk a Hudson Streeten, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül.
EnglishIn a second she was over it and racing through the narrow unlighted street.
Egy másodperc múlva már át is lendült rajta, és kiért a keskeny, kivilágítatlan utcára.
EnglishA thin cloud of luminous sapphire dust seemed to blow through the street.
Úgy látszott: áttetsző, fényes zafírkék porfelhő közeledik az úton.
EnglishHe walked heavily across the street and through Dr. Almores front gate again.
Súlyos léptekkel átment az utcán, és bement dr. Almore házába.
EnglishDan drove back and forth through Westwood, winding from street to street.
őt kénytelenek őrizetbe venni, és visszavinni Michael Seameshez.
EnglishTraffic roared through the crowded street, echoing up the sides of the buildings.
Közlekedés robaját verték vissza a zsúfolt utca házfalai.
EnglishI ran down the narrow street and through another and
Végignyargaltam a szűk utcán, befordultam egy másikba, majd egy harmadikba.
EnglishBy that time she had sufficient lead to reach the outer door and fling herself through it, onto the street.
Addigra már elég előnyt szerzett, hogy elérje a bejárati ajtót és kiugorjon az utcára.
EnglishDown the street, carving through a rearguard of some sort.
Végigvonultak az utcán, kiirtottak egy hátvédcsapat-szerűséget.
EnglishHe set off up East Street through the thickening snow, wearing the sleeping border collie like a fur stole.
Elindult a növekvő hóban a Keleti utcán, irhagallérként kanyarítva nyaka köré az alvó kutyát.
EnglishAs he walked down the dark street, through the cold yet languorous air, there was a strangely hopeful feeling in his breast.
A sötét utcán, a hideg, mégis bágyadt levegőn, furcsa remény ébredezett a szívében.
EnglishAs he led the crodlu through the street, he was assailed by a bewildering agglomeration of sights and sounds and smells.
A Karaván Úton haladtában hangok, szagok és látnivalók elképesztő kavalkádja fogta körül.
EnglishSeeing frost come out of his mouth, he raced through puddles toward the street corner opposite the Emergency entrance.
Kifutott az esőbe, és a tócsákon átvágva a mentőbejárattal szemközti sarok felé igyekezett.
EnglishI'll get us right through that Sydney Street fence.
Simán átmegyünk a Sydney Street-i kerítésen.
EnglishI felt as if she were moving me slowly towards something, as if she were the pilot of our slow walk through the dark street.
Úgy éreztem, mintha lassan vinne valami felé, mintha lassú sétánknak a sötét utcán ő lenne a kormányosa.
EnglishYet I rose slowly to my feet and I left the church and began walking through the dark narrow street, towards Botticelli's house.
Mégis felálltam, lassan kimentem a templomból, és elindultam a szűk, sötét utcán Botticelli háza felé.
EnglishI crossed the street indeed, and went down the first turning I came to, and I think it was a street that went through into Fenchurch Street.
Lehetetlen elmondani, milyen rémület fogta el a lelkemet egész idő alatt, míg ezt cselekedtem.
EnglishThis person, Merrick, she'd gone through First Street with the tourists, imagine, just to see the nucleus.
Most képzeljétek el, hogy ez a Merrick nevű nő keresztül-kasul bejárta az Első utcai házat a turistákkal, csak hogy lássa a galaxismagot.
EnglishThey continued on along the cobblestone street, passing through the pool of orange torchlight and on into the shadowy street beyond.
Továbbléptettek a macskaköves úton, áthaladtak a fáklya narancsszín fénytócsáján, és újból belevesztek az utca sötétjébe.