Como se fala "thigh" em húngaro

EN

"thigh" em húngaro

HU
EN

thigh {substantivo}

volume_up
thigh (também: leg, ham, haunch)
Then she leaned up against me hard, thigh to thigh and breast to breast.
Aztán megint szorosan nekem dőlt, comb a combhoz, mell a mellhez.
Then theA struck him: upper thigh, groin, spleen, shoulder, cheel and heart.
Aztán elérték a golyók felső comb, ágyék, lép, váll, arc és szív.
TABLE 2 : MASS OF HEAD , NECK , TORSO , THIGH AND LOWER LEG .
2. táblázat: a fej, a nyak, a törzs, a comb és a lábszár tömege.

Sinônimos (inglês) para "thigh":

thigh

Exemplos de uso para "thigh" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe demons tulwar chopped down into its right thigh, ringing as it bit into bone.
A démon szablyája így lecsaphatott a jobb combjára, s egészen a csontjáig hatolt.
Englishholes in the heart, took off the crouching figures left ear and creased his thigh.
Monk a figura bal fülét találta el, és lecsippentett egy darabkát a combjából.
EnglishThe gash on his thigh, the one the turnsignal had made, burned like a brand.
A seb, amelyet az indexkar hasított a combjába, úgy égett, mint a tüzes billog.
EnglishAnd now he lay beside her, feeling her warm and sleeping thigh against his own.
Most feküdt mellette, érezte, hogy az alvó meleg combja a sajátjához simul.
EnglishAfraid that the blast had hit Kate and Jason, I stabbed Petey's thigh again.
Féltem, hogy a lövés eltalálta Kate-et és Jasont, újból beledöftem Petey combjába.
EnglishThe jumper rode up, revealing a momentary heart-stopping length of thigh.
Szvettere-blúza fölcsúszott, s lélegzetállító araszt mutatott a dereka tájáról.
Englishhe said, and he suddenly slapped his thigh.
Úgy gondolta, nem lenne illendő? kérdezte, és hirtelen mozdulattal a combjára ütött.
EnglishAnd he hath on his garment and on his thigh written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.
Öltözetén a csípő körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura.
EnglishCarefully, he eased his hand along his thigh to where his long knife was sheathed.
Óvatosan a combjához emelte a kezét, ahol hosszú kése függött a tokjában.
Englishhe said, turning the page and letting his hand drop to his thigh.
Most meg mi van? mordult rá Lestat, lapozott a kottában, és combjára ejtette két kezét.
EnglishIgnoring the bleeding thigh wound, he brandished his blade and advanced on Jak.
Megszorította a kardját, és rárontott Jakra, aki Cale irányába hátrált.
EnglishHilary put her hand on his thigh, where the muscles were also tense beneath his slacks.
belehatol, és ettől szétáradt benne a forróság, az izgalomtól megborzongott.
EnglishCole's thigh is, in fact, an antique.
Eszerint a golyó, amit állítása szerint Mr. Cole lábából vett ki, igazi antik darab.
EnglishOnce my belt was tightly fastened, the tunic didn't come to halfway down my thigh.
Amint becsatoltam az övemet, a tunika már csak a combom közepéig ért.
Englishhe asked as he felt through his thigh pocket for his repair kit.
Megsérült még valaki? kérdezte, és kotorászni kezdett a zsebében a szerelőkészlete után.
EnglishIt came up to his lower thigh, just about Danny's height when he was standing up.
A combja közepéig ért, körülbelül olyan magas lehetett, mint Danny.
EnglishHe picked up the canteen, screwed its cap tight, and slipped it into a thigh pouch.
Megfogta a kulacsot, szorosan rácsavarta a kupakot, és zsebre tette.
EnglishThen Petey wailed as I rolled under the tree and plunged the hunting knife into his thigh.
Aztán Petey jajveszékelt, amikor a fa alá gurultam, és a combjába döftem a vadászkést.
EnglishShe reached down and pinched his thigh, very hard, and he whimpered in his sleep.
Jó erősen belecsípett a fiú combjába, mire az fölnyögött álmában.
EnglishMaybe one woman took a thigh bone and another the bones of his fingers and, ah, I don't know.
Az egyik talán a combcsontját vitte magával, a másik az ujjperceit, ó, mit tudom én!